Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

4 ноября 2021
32

Хүндүлүг чаӊгыс чер-чурттугларым!

Ниити национал байырлал – Чоннуӊ чаӊгыс деминиӊ хүнү-биле сеткил-чүрээмден байыр чедирип тур мен!

Чоннуӊ чаӊгыс хамааты эп-сеткили, демниг чоруу, Ада-чуртунга ынакшылы Россияныӊ күчү-күжүнүӊ улуг тиилелгелериниӊ, чедиишкиннериниӊ үндезини болбушаан, амыдырап-чурттаарынга, хөгжүп сайзыраарынга дузалаан дээрзин бистиӊ чуртувустуӊ төөгүзү чаӊгыс эвес катап бадыткаан.

Ооӊ көскү үлегери дээрге улуг ада-өгбелеривистиӊ фашизмни тиилээни-дир. Омакшылы, чүдүлге-сүзүүнден кандыг-даа хамаарылга чокка, шупту чоннар Россияны камгалаар дээш, туржуп турган. Тываныӊ чону Улуг тиилелгеге бодунуӊ үлүг-хуузун киирген. Дайын төөгүзүнүӊ арыннары биске Төрээн чуртунуӊ хосталгазы дээш эрес-дидим, маадырлыг чоруктуӊ, карак кызыл күш-ажылдыӊ үлегери болуп чоруур.

Россия чоннарыныӊ (өг-)бүлезинге бот-боттарын деткиири, акы-дуӊма дуза деп чүл дээрзин бистиӊ республикавыс эки билир. Ада-чурттуң Улуг дайыныныӊ чылдарында боттарыныӊ эки турачы шериин фронтуже үдеп, республиканыӊ алдын курлавырын, мал-маганын, акша-хөреӊгизин «Тиилелге дээш!» дамчыдып берген.

Дайын соонуӊ чылдарында улуг чурттуӊ канчаар-даа аажок улуг деткимчезиниӊ ачызында чаа амыдыралды тудуп тургускан. Найысылалывыстыӊ Московская, Ангарская деп кудумчуларын Кызылга школаларны, бажыӊнарны кылган тудугжуларга тураскаадып, оларныӊ келген хоорайларыныӊ ады-биле адаан.

Ада-өгбелеривистиӊ маадырлыг чоруунга чоргаарланып, чаа-чаа чедиишкиннерге ооӊ күчү-күжүн сиӊирип турар бис. Амгы бо үеде Россия Федерациязыныӊ Президентизиниӊ, Россияныӊ Камгалал яамызыныӊ, аӊгы-аӊгы регионнарныӊ улуг деткимчезин көрүп билип турар бис, олар ачы-дуза хереглээн чер бүрүзүнге дузалаарынга белен.

Чурт болгаш бүгү делегей амгы үениӊ чөӊгээлиг чаа кыйгырыынга харыылап турар. Чаа коронавирустуг халдавырлыг аарыг-хамчык-биле демисежири улуг күштү мөөӊнээрин негээр. Шак бо демиселге чеже-даа хөреӊгини киириштирип турар болза, аарыг-хамчыкты чүгле бистиӊ хамааты эп-сеткиливис, чаӊгыс быжыг демивис тиилеп шыдаар, чаӊгыс чер-чурттугларывыстыӊ амы-тынын камгалап, кадыкшылын база күш-ажыл кылыр арга-шинээн кадагалап шыдаар дээрзин шупту угаап-медереп билир ужурлуг бис.

Бистер кады чаӊгыс эп-сеткилдиг болзувусса, кандыг-даа бергелерни ажып эртип шыдаар бис, ында чигзиниг чок. Силер бүгүдеге кадыкшылды, амыр-тайбыӊны, өлчей-кежикти база Ада-чуртувустуӊ чаагай чоруу дээш күш-ажылчы чедиишкиннерни күзедим.

Хүндүткел-биле,

Тыва Республиканыӊ Баштыӊы В. ХОВАЛЫГ.