Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

БИЛИП АЛЫРЫ ЧУГУЛА

6 февраля 2022
33

Өрелиг улус ам күрүне ачы-дузазының порталын таварыштыр амыдыраарының эң адаккы хемчээлин хоругдалдан камгалап ап болур апарган.

2022 чылдың февраль 1-ден тура хамаатылар өрелерин тыртып каапкан соонда, ай санында амыдыраарының эң адаккы хемчээ­ли түңнүг акша-төгерикти камнап алыр аргалыг апарган. Тодаргайлап чугаалаарга, суд приставтарының салбырларынче билдириишкин киирген өрелиг хамаатылар камгалаттынган түңнүг апаар, ону өрелер дээш тыртар эрге чок.

Ынчалзажок бодунуң ажы-төлүн бодавайн чоруурларга чамдык негелделер база бар. Ук хемчег өрелиг кижи бүрүзүнге калбарып тараар-даа болза, ховар таварылгалар база бар. Чижээлээрге, алимент төлекчилеринге амыдыраарының дээп болбас эң адаккы хемчээлин алыр эрге хамаарышпас. Бөгүн бе­зин хоой­лу кижиниң бар-чок өнчүзүн тазарты хавырарын хоруп турар. Чаа хоойлу күштүг болуп кирген соонда, өрелиг кижи күүселде бүдүрүлгезин чорудуп турар суд приставтарының салбырынга ыяап-ла билдириишкин киирери эргежок чугула. А бир эвес өрелиг кижиниң азыралында өске кижилер база бар болза, ол амыдыраарының эң адаккы хемчээлинден ажып турар акша-хөреңгини аңаа камгалаарының дугайында билдириишкинни судче киирип болур эргелиг.

Бо чылдың эгезинден тура 479 болгаш 499 дугаарлыг федералдыг хоойлуларже киирген өскерилгелер күштүг болуп эгелээн, аңаа дүүштүр уругларынга база шыдал-шинээ чок калган ада-иезинге алимент төлээринден ойталаан азы аңаа өрелиг болган кижилер административтиг болгаш кеземче харыысалгазынга онаажып болурлар.

Чаа норма-чижектер социал төлевирлерге база хамааржыр. Январь 1-ге чедир төлевирлерниң чамдык хевирлерин тыртарын хоруп каан турган, а тодаргай­лаарга, пенсиялар, уругларга пособиелер, ие акша-хөреңгизи, ынчалза-даа ук норма-чижектерниң адаанче төлевирлерниң дөгерези кирбейн турган. Ам болза РФ-тиң Президентизиниң болгаш Чазааның актылары-биле күштүг болдуруп киирген ай санының төлевирлериниң болгаш өске-даа социал төлевирлериниң дөгерезинден ушта бижиир, тыртар чорукту хоруп каан. Тыртары хоруг­луг төлевирлерниң даңзызынче иштиг-сааттыг херээженнерге пособиелерни база ядыы кижилерге төлевирлерни немээн, ынаар социал керээниң иштинге төлевирлер база кирип турар.

Суд приставтарының феде­ралдыг албанының Тыва Рес­пуб­лика талазы-биле эргелели амы­дыраарының эң адаккы хемчээлин камгалаарының талазы-биле бодунуң эргелерин боттандырары-биле суд приставтарының салбырларынче билдириишкинни киирериниң чугулазын сагындырып турар. "Халдавырлыг хамчык кедереп турар үеде билдириишкинни күрүне азы муниципалдыг ачы-дузазының чаңгыс аай порталын таварыштыр киирип болур. Тываның чурттакчы бүрүзү ачы-дузаны бажыңдан үнмейн ап болур" – деп, Тыва Республиканың кол суд прис­тавы Омак Достай демдеглеп турар.

Ч. СААЯ белеткээн.