Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

ЧААРТТЫНГАН «ТЫВАЭНЕРГОСБЫТ»

10 июня 2021
21

Национал төлевилел “Күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү”

РФ-тиң Президентизиниң май чарлыктары бодунуң салдарын чедирбишаан хевээр. Тывада Россияның президентизиниң база бир даалгазын – чиг-эттиг эвес адырга күчүлерни мөөңнээриниң дугайында – күүседип дооскан. Бөгүн «Тываэнергосбыт» АН-ге күш-ажылдың бүдүрүкчүлүүн бедидериниң талазы-биле төлевилелди күүседип хагганының дугайында дыңнаткан. Ук төлевилел компанияга артык-тудуу чүүлдерден адырлып, сервисти экижидер арганы берген.

Национал төлевилелдерниң дөгерези бистиң амыдыралывысты экижидеринче угланган. Шак ынчалдыр, республикада хөйге шоолуг билдинмес “Күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү” нацтөлевилелдиң сорулгазы база ындыг – ачы-дузаның шынарынга салдар чедирери. Тывага ук национал төлевилелге чүгле ийи компания киришкен - «Восток» КХН болгаш «Тываэнергосбыт». Бо ийи компанияның сөөлгүзү шынар көргүзүглерин чедип ап, харын-даа бодунуң көргүзүглерин хемчээр аргалыг болган.

«Ажылдың барык шупту чорудулгаларынга четчелээшкинни чоруткан бис. Ынчангаш, бодунуң ажыл-чорудулгазын сайгарып көргеш, компания ажылда частырыгларны илередип тыпкан болгаш эткен” деп, «ББК+» КХН-ниң чиңгине директору Руслан Жамилов чугаалап турар. - Хумагалалдыг бүдүрүлгениң чорудулгалары-биле таныжып көргеш, ол бүгүден артыкка ажылдап турар чүүлдерни казаанывыстың түңнелинде ажылчыннар дыштаныр хүннерде дыштаныр, 18 шактың соонда ажылга саадавас апарганнар» деп, ол чугаазын доосту.

«Мооң мурнунда бистиң ажылывыска артык чүүлдер-ле хөй турган – кевин-херек чок саазыннар эмгелели, артык хөделииишкиннер дээш-ле баар. Ооң түңнелинде дыка хөй чүүлдерни катап кылыр ужурга таваржып турдувус, а экижидилгениң соонда хамык чүүлдер өскерилген» деп, Алла Крылова дыңнаткан.

Түңнелинде компания 17 ажык-дүжүү чок айтырыгдан адырылган. Өскерлиишкиннерниң түңнелинде ажылдакчыларның клиентилер-биле харылзажып ажылдаары дүргедээн. Ынчап кээрге, ам олар энергия хереглекчилеринге хөй кичээңгейни углап болур апарганнар. Юридиктиг организацияларга тускайлаң байдалдарны саналдаан.

«Бир-ийи ай болгаш ындыг сервис өске арткан хереглекчилерге база чедингир апаар, — деп, «Тываэнергосбыт» АН-ниң чиңгине директорунуң хүлээлгелерин күүседип турар, “Россети Сибирь» хөйнүң акционерлиг ниитилелиниң чиңгине директору Павел Акилин чугаалап турар. — Ийиги чартык чылды түңнеп тура, бистиң өскертилгелеривисти хереглекчилер канчаар хүлээп алганын көөр бис. Чамдык экижидилгелерни кылырывыс-даа чадавас”.

2018 чылда компанияны “Күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү” нацтөлевилелче киирерин эгелээн кижи Владислав Ховалыг болган. Ынчан ол «Тываэнергосбыт» АН-ниң чиңгине директорунуң албан-дужаалынга ажылдап турган. Чогум-на ол төлевилелдиң боттанылгазының эге-бажынга турган.

«Улус өскерлиишкиннерни доп-дораан хүлээп албаан. Чай чок болганының ужун чамдык улус өскерлирин безин күзевээн. Дадагалзаашкыннар база улуг турган – деп, Владислав Ховалыг төлевилелдиң боттанылгазының эгезиниң дугайында чугаалап турар.— Ам кээп, ооң эки түңнелдиг доозулганынга өөрүүр-дүр мен. Шуптувустуң өскерлири, ажылды эде-хере тыртары чугула. Ол бүгү өзүлдеге, чурагайлыг төлевилелдерни сайзырадырынга база аңаа киржиринге эргежок чугула”

#Тываэнергосбыт #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews