Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Чагырга черлери суггарылга системазының документилерин аайлап эгелээр даалганы алган

15 марта 2022
29

Тывада ниитизи-биле 135,5 муң гектар тарылга шөлүнүң чүгле 33,2 муң гектары, азы 24,8 хуузу суггарылгалыг. Республикада чер ажылынга таарымча чок девискээрге хамааржыр болганындан, суггаттыг черлерге тараа культураларын тарыыры – эки дүжүттү алырының кол магадылалы ында.

Суггаттыг шөлдерни улгаттырып алыры-биле, бо хүнде республикада совет үеден артып калган октаттынган 41 санныг суггат системаларының болур-чогуур документилерин муниципалдыг кожуун чагыргалары аайлап эгелээр ужурлуг.

“АҮК продукциязының экспорту” национал төлевилелге киржип, чогуур дериг-херекселдер-биле четчеленир арга бар. Эрткен чылын төлевилел хемчеглерин ажыглап, республика үш буга суун катап ажылдаткан.

Чаа-Хөл кожуунда суггаттыг шөлдер хөй, тарылга шөлүнүң 88 хуузу. Ол ышкаш Барыын-Хемчик биле Сүт-Хөл кожууннар тарылга шөлдерниң 57 хуузун суггарып турар.

Республикада ниитизи-биле 49 санныг суггарылга системазы бар. Кызылдың база Балгазынның суггат системалары күрүнени болур. А республика системазы болур 41 черниң 32-зи ажылдап турар, ооң 19-зу (46 хуу) документилиг. Бай-Тайга кожуун чагыргазы Бай-Тал, Эдер-Куй, Адыр-Мажалык, Шуй база Базарак бугаларын аштап, арыглааш, шупту документилерин кылдырып алган. Бии-Хем кожуун дөрт суггарылга системазының үжүнде: Туранның, Малиновтуң база Могайның документилерин долдурган.

Эрткен чылын Могайның суггат системазын “АҮК продукциязының экспорту” национал төлевилелдиң акша-хөреңгизи-биле септеп-селээн. Арткан муниципалдыг тургузуглар суггат системаларының документилери-биле ажылды саададып, азы тоомча чок арттырган. Дүжүткүр черлерлиг Каа-Хем (үш), Улуг-Хем (дөрт), Бии-Хем (бир) база Таңды (ийи) кожууннар девискээринде октаттынган суггарылга системалары хөй.

Часкы хову ажылдарынга белеткелди сайгарган сөөлгү аппарат хуралында, 2023 чылда федералдыг акша-хөреңгини хаара тудар дээш, айыттынган суггат системаларын эде кылырын түңнээн күрүне экспертизалыг төлевилел-дөзевилел документилерин марттың 25-ке чедир кылырын Чөөн-Хемчик (Хорум-Дагның), Улуг-Хем (Хүүлениң), Чеди-Хөл (Элегестиң), Өвүр (Кара-Талдың) база Каа-Хем (Бүрен-Хемниң) кожууннар чагыргаларынга дааскан.

Көдээ ажыл-агый яамызы суггарылга дериг-херекселдерин катап ажылдадыры-биле холбашкан эки базымнар барын демдеглээн. 2016 чылга чедир бир гектардан 8,1 центнер көдээ ажыл-агый культураларының дүжүдүн ап турган болза, 2019-2020 чылда суггарылгалыг черлерде бир гектардан 19-20 центнер дүжүттү ажаап алган. Дүжүт алыры 2,3 катап көвүдээн.

Ынчангаш албан чери тарылга шөлдүг кожуун чагыргаларынга суггат системаларының документилерин кылдырар азы катап тургустурарынга саң-хөө санаашкыннарын кылырын сүмелээн.

Эрткен чылын республика “АҮК продукциязының экспорту” национал төлевилелге киришкеш, Бии-Хем, Каа-Хем база Таңды кожууннарда суггат системаларын катап ажылдадып, үндүр садарынче көрдүнген көдээ ажыл-агый продукциязын тараан.

#АҮКпродукциязыныңэкспорту #Националтөлевилел #Көдээажыл_агыйяамызы #ТМГМедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews