Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

ЭМЧИЛЕР ХҮНҮН УТКУШТУР БЕЛЕК

18 июня 2021
31

Июнь 18-те Кызыл кожуунуң Ээрбек суурга фельдшер-акушер пунктузунуң (ФАП) чаа оран-савазын ажыткан ба­йырлыг хемчег болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа, ТР-ниң кадык камгалал сайыдының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Чейнеш Саая, Кызыл кожууннуң тѳп эмнел­гезиниң улуг эмчизи Адыгжы Монгуш болгаш ук кожууннуң, сумунуң удуртукчулары шупту кээп киришкен.

Байырлыг хемчегге чаңчыл ёзугаар чалаттырган даргалар шупту чонга болгаш чаа оран-савага ажылдаар эмчилерге ба­йыр чедирип, ону туткан тудугжуларга четтиргенин илереткеннер. Тус черниң уран талантылыглары ыр-шоорун бадырып, ёзулуг байырланчыг шинчи киирген. Чаа ФАП-тың кызыл кожаазын кезип, эргинин артап киргеш, кижи бүрүзү ооң дериттингенин сонуургап кѳрген. Шупту чүве амгы үениң негелдезинге дүүштүр кылдынган, дериттинген.

Эмчилерниң профессионал байырлалын уткуштур чаа оран-саваны ажыг­лалче киирип турары, бир дугаарында, чоннуң кадыы дээш сагыш салып, ажылдап чоруур ак халат кеткеннерге чүден артык ѳѳрүнчүг болганы илдең.

– Кызылдың эмчи колледжин дооскаш, бо суурда чаа-ла бир чыл ажылдап турар мен. Суурнуң эрги эмнелгези бичии казанак ышкаш бажың турган. Ол шагда-ла эргижирээн. Аңаа аарыг улусту хүлээп, чаңгыс эмчи ажылдап турган. Бо чаа оран-савага амбулаторлуг хүлээп алыышкын чорудар фельдшер, акушер эмчи, одакчы болгаш арыг-силигни тудар бир ажылдакчы ажылдаар бис. Бо чаа ФАП-тың иштики дерилгези ажылдаарынга кончуг таарымчалыг, ѳрээлдери делгем, чырык-тыр. Эң-не кол чүүл – интернет база кожуп кааны эки. Черле ынчаш, барык 2 муң чедип турар чурттакчылыг суурга тааржыр деп санап турар мен. Ол ышкаш бо суурнуң чонунуң чылдан чылче кѳвүдеп турарын барымдаалааш, маңаа немей педиатр эмчини быжыглап бээрин удуртулгавыстан дилээр бодап турар бис. Өѳреникчилер саны 350 кижи, уруглар садында 63 кижи барып турар. Суурнуң чурттакчыларының саны ѳзүп турар, бирги классчылар безин үш класс четкен. Ол ышкаш берге аарыг улус келген таварылгада дораан тѳпче чедирер апаар. Холда автомашина чок болгаш, нарын байдалдарга таваржып болурунуң магадылалы бар. Бо айтырыгны база чоорту даргаларывыска чугаалап, канчап билир дузалаптар чадавас деп идегеп турар бис – деп, чаа ФАП-тың эргелекчизи Мира Кара-оол чугаалады.

«Кадыкшыл» деп национал тѳлевилел-биле туттунган ФАП-тың чаа оран-савазын «Инвест-профи» КХН-ниң тудугжулары эрткен чылдың апрель айда тудуп эгелээш, декабрь айда дужааган. Бо үе дургузунда, оран-саваны ажыглалче киирер мурнунда, дериг-херексел-биле болгаш документилерин четчелээр ажыл чоруттунуп турган. Ниити ѳртээ барык 9 млн рубль.

Кызыл кожууннуң тѳп эмнелгезиниң улуг эмчизи Адыгжы Монгуш: «Бо хүн бистиң кожуунга дыка ѳѳрүнчүг хүн болуп турар. «Кадыкшылга» деп национал тѳлевилел-биле бистиң кожуунда база бир чаа ФАП ажыттынды. Тываның Чазаанга болгаш Кадык камгалал яамызынга мындыг улуг деткимчени кѳргүзүп турары дээш Кызыл кожууннуң болгаш бо суурнуң чонунуң мурнундан четтиргенивис илередип тур бис. Чоннуң кадыы бирги оочурда турар болганда, мындыг улуг деткимчени күрүне кѳргүзүп турда, бис шудургу ажылдаар апаар бис. Бо хүнде кожуунувуста үш сумуда чаа ФАП-тар Ээрбек, Кара-Хаак, Элегес-Аксында ажыттынган. Бо чылын ам Шамбалыгга тудар бис. Ооң соонда Терлиг-Хая болгаш Баян-Колга база тудары планнаттынган».

Байырлыг ажыдыышкынга суурнуң чону чыглып кээп, ѳѳрүшкүнү үлешкен. Чаа оран-саваны туткан тудугжуларга, аңаа ажылдаар эмчилерге, улуг деткимчени кѳргүскен удуртукчуларынга четтиргенин илередип, боттарының шаанче деткимчезин кѳргүзүп, дириг хойну-даа, боттарының кылган амданныг торту-даа белекке сунганнар.

Эрес Монгуштуң тырттырган чуруктары.

#Кадыкшыл #Националтөлевилел #ФАП #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews