Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

ХҮНДҮЛЭЭЧЕЛ ЧОРУКТУӉ МАСТЕРИ

14 марта 2022
36

Россияга туризм талазы-биле билиг-мергежилдиг шыырак кадрлар тургузар сорулгалыг Бүгү-российжи «Хүндүлээчел чоруктуӊ мастери» конкурстуӊ чаа сезонун чарлаан.

Туризм болгаш сервиз адырыныӊ, ресторан бизнезиниӊ ажылдачыкчылары, ажыл-херек, спортчу хемчег, оюн-тоглаа организастаар менеджерлер, аалчылар уткуп хулээр талазы-биле төлевиледерниӊ авторлары, чаартыкчы үзел-көрүштүг улустар, студентилер-даа киржип болур.

«Хүндүлээчел чоруктуӊ мастери» деп мөөрейниӊ бирги, ийиги сезоннарынга бүгү чурттан 50 469 кижи киришкен. Оларныӊ аразындан 73 регионнуӊ төлээлери - 139 кижи тиилеп үнген.

– Туризм индустриязынга чаа-чаа идеяларлыг, чурт иштинге туризмни сайзырадып хөгжүдер күзелдиг кижилер херек. Үшкү сезоннуӊ киржикчилерин көвей чаа хемчеглер манап турар. Конкурсту «Хүндүлээчел чоруктуӊ менеджери», «Туризмниӊ стартаптары база бүрүнгаар чүткүлдүг идеялары», «Девискээрлерни сайзырадыры», «Туризмниӊ келир үези» деп дөрт угланыышкынга бөлүктээн. Оларныӊ кайы-бирээзинге эссе бижээш, боттарыныӊ төлевилелин таныштырар, эсксперттер-биле чугаалажыр. - деп, Алексей Агафонов, «Россия – страна возможностей» организацияныӊ чиӊгине директорунуӊ оралакчызы тайылбырлаан.

📢 * Бүрүткедир үези: март 12 – апрель 5;

* Онлайн-шылгалда: апрель 14 – май 15;

* Округ шуулганнары: май 27 – июль – 04 (аӊаа боттары киржир);

* Мөөрейниӊ түӊнелдери: 2022 чылдыӊ май-июль айларда үндүрер.

«Хүндүлээчел чоруктуӊ мастери» конкурстуӊ чартык финалын шуулган кылдыр эрттирер. Аӊаа маргылдаалар, өөредилге болгаш мастер-класстар болур. Ынчангаш аӊаа киржикчилерден аӊгыда, туризм адырында ажылдап чоруур улустар база барып болур.

📢 – Чуртувустуӊ хүндүлээчел чорук талазы-биле индустриязын бистиӊ-биле кады сайзырадырынга белен уран-талантылыг, сонуургалдыг чогаадыкчы улустар тыптып кээр дээрзинге бүзүрээр бис – деп, Богдан Кондратов, ук мөөрейниӊ удуртукчузу күзел-соруун илереткен.

📢 – «Девискээрлерни сайзырадыры» деп угланыышкын бары тулган эки-дир! Бистерге, туризм сайзырадыр улуска, ол ажыктыг-даа болур. Регионувустуӊ «Vizit Yamal» брендизин сайзырадырын, экижидерин үргүлчү кызып турар бис. Хүндүлээчел чоруктуӊ мастрелеринден чаа идеяларны, арга-сүмени өөрүшкү-биле дыӊнап билип алыр бис. Мөөрейниӊ шупту киржикчимлеринге чедиишкиннерни йөрээвишаан, хүндүлээчел Ямал чуртувусче чалап тур бис! – деп, Наиль Хайруллин, Ямал-Ненец автономнуг округтуӊ Аныяктар политиказы болгаш туризм департаментизиниӊ директору өөрүп сөглээн.

📢 – Ынак чер-чуртувус дугайында сеткиливистен мага-хандыр чугаалап болур черивис «Хүндүлээчел чоруктуӊ мастери» конкурс-тур. Келген аалчыларга үргүлчү өөрүп, хүндүткел-биле бараалгаар улустар аӊаа келгеш, профессионалдар апаар. – деп, Сергей Хорошутин, Пермь крайныӊ Туризм болгаш аныяктар политиказыныӊ талазы-биле сайыды чугаалаан.

📢 – Ростуризмниӊ масштабтыг сорулгаларыныӊ бирээзи – чуртувустуӊ шыырак кадрларын тып шилиири. Конкурстуӊ чаа сезонунда туризм адырынга элээн шыырак перспективалыг кадрларны илередип тывар дээш кол кичээнгей салып турар бис. Ынчангаш хөй кадрлар киириштирерин планнаан. Хөгжүлдениӊ стратегиязын улаштыр боттандырарынга хамаарыштыр оларныӊ санал-оналын дыӊнаар бис. А эӊ-не идепкейлиг улустарны күрүне структураларынга, хуу бизнес организацияларынга ажылдаар кылдыр сүмелээр. – деп, Юлия Рыбакова, Туризм талазы-биле федералдыг агентилелдиӊ удуртукчузунуӊ чөвүлекчизи тодараткан.

📢 Бо конкурс «Россия – хөй аргаларлыг чурт» деп президент платоформазыныӊ база бир төлевилели болур.

Ооӊ тиилекчилеринге эрге-чагырга органнарыныӊ туризм талазы-биле эскперт болурун, стажировка эртерин, ажылга киирерин сүмелээр. Өөренир, азы төлевилелин деткиир грант тыпсыр. Башкылаашкын программазынга киржир. Боттарыныӊ идеязын идип үндүреринге организастыг, методиктиг болгаш медиа чырыдыышкын талазы-биле дузалаар.

«Россия- страна возможностей» организацияныӊ парлалга албаны

Р.Демчик очулдурган