Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

КОСМОНАВТЫЛАР КИНО ТЫРТТЫРАР

8 октября 2021
22

Черниң орбитазында чурттар аразының космос станциязынга кино тырттырар экипажтыг космос корабли Байконур космодромдан ужуп үнгенин сая-сая кижилер российжи телевидениениң дорт эфиринге октябрь айның 5-тиң хүнүнде Москва шагы-биле 11 шак 55 минутада улуг сонуургал болгаш дүвүрел-биле көргеннер. Космос корабли орбитаже чедиишкинниг ужуп үне бээрге, оларның дүвүрели өөрүшкү болгаш магадал-биле солушкан.

Космоска кино тырттырар “киноэкипажтың” составында космос кораблиниң командири Россияның Маадыры космонавт Антон Шкаплеров, кино режиссеру Клим Шипенко болгаш артист Юлия Пересильд олар бар. Кино режиссеру Клим Шипенко болгаш артист Юлия Пересильд 12 хонук дургузунда уран-чечен кинону тырттыргаш, Черже чанып кээрлер.

📢МАРСКА ХӨЛ ЧАЛГЫП ЧЫТКАН

Бо чылдың февраль айда Марстың Езеро кратеринге хонупкаш, шинчилелдер чорудуп турар Perseverance деп аппараттың америк космос төвүнче чоруткан медээлери болгаш чуруктары ол кратерге ылап-ла улуг хөл 3,7 миллиард чыл соңгаар чалгып чытканын бадыткап болур арганы эртемденнерге берген. Кратерниң девискээринге 2 километр ажыг орукту Perseverance эрткеш, ооң дүвүн болгаш эриктерин шинчилээш, хөлче агып кирип чыткан хемниң болгаш хөлдүң бодунуң чалгыгларының истерин, кратерниң дүвүнде артып калган элезинниң составы черде хөлдер-биле дөмейиниң дугайында медээлерни чоруткан. 3,5 миллиард чыл бурунгаар Марстың магниттиг шөлү чиде бээрге, ол кургап калган деп эртемденнер догааштырып турар.

📢ОРАЛАКЧЫ САЙЫТТЫ ХОРУГДААН

Россия Федерациязының өөредилге сайыдының оралакчызы болгаш Ажаалда банкызының (Сбербанк) чиңгине директорунуң оралакчызы албан-дужаалдарга хары угда ажылдап турган Марина Ракованы Өөредилге яамызының бюджединден 50 сая рубль түңнүг акшаны оорлап самчыгдаанынга буруудадып турар. Ооң самчыгдакчы оор херээ билдине бээрге, Марина Ракова хенертен чиде берген. Ону Россияның истелге органнарының ажылдакчылары дилеп турган.

Марина Раковага истелге органнарындан чаштынарынга ашаа Артур Стеценкону дузалажып турары билдине бээрге, ону тудуп хоругдаан. Чүгле ынчан М. Ракова полицияга боду келгеш, дүжүп берген.

Артур Стеценкону база тудуп хоругдаан, чүге дээрге ол база “Өөредилге” национал төлевилелди боттандырарынга федералдыг бюджеттен тускайлап үндүрген акшаны оорлап самчыгдаанынга буруудаттырып турар.

Байысаалга үезинде Марина Ракова бодунуң буруузун миннинмээн. Ону ат-сураглыг Петровкада түр када хоругдал черинге олурткан. Артур Стеценкону истелгениң хоругдал черинче чоруткан.

Россия Федерациязының өөредилге сайыдының оралакчызы болгаш Ажаал­да банкызының (Сбербанк) чиңгине директорунуң оралакчызы албан-дужаалдарны хары угда ээлеп олурган, акша-төгерик айтырыгларынга ханы билиглерлиг болгаш арга-дуржулгалыг М. Раковага Өөредилге яамызының бюджединче орук ажык болган.

Истелгениң баш бурунгаар догааштырып турары-биле алырга, “Өөредилгениң чаа хевирлерин сайзырадыр фонду”-нуң чиңгине директорунуң албан-дужаалынга ажылдап турган Артур Стеценкону дамчыштыр Марина Ракова өөредилгениң национал төлевилелиниң акшазын самчыгдаарын организастаан.

М. Ракованың удуртулгазының адаанга ажылдап турган бедик албан-дужаалдыг ажылдакчыларны база Кол истелге эргелелиниң чөпшээрээни-биле истекчилер тудуп хоругдаан. Олар дээрге Ажаалда банкызының “Өөредилгениң сан-чурагайлыг платформазы” дивизионунуң башкарыкчы директорлары Максим Инкин биле Евгений Зак, Москваның социал болгаш экономиктиг эртемнериниң дээди школазының күүседикчи директору Кристина Крючкова суглар-дыр. Бо кижилерни база Өөредилге яамызының акша-төгериин самчыгдаанынга истелге ажылдакчылары каразып турар.

📢ИДЕГЕЛИН ИЛЕРЕТКЕН

Петербург хоорайга болуп эрткен чурттар аразында газ айтырыының талазы-биле шуулганга Австрияның ОМV нефть-газ компанияның удуртукчузу Альфред Штерн “Соңгу агым -2 “ дамчыштыр Европаже газты Россия чоокку үеде чорудуп эгелээринге идегелин илереткен. Российжи газ Европаның газ рыногунга байдалды экижидер, өртектерни чогумчудар ужурлуг деп, Штерн чугаалаан.

“Соңгу агым -2 “ Европаның газ инфраструктуразының чугула кезээ апаар дээрзин Германияның Uniper энергетика компаниязының баштыңы Клаус-Дитер Маубах демдеглээн.

Газты Европа чурттарынче "Соңгу агым-2" дамчыштыр чорударынга Россия­ның беленин, ооң-биле газ өртээн турумчударынга салдарлыг болурун Президент Владимир Путин чарлаан соонда, газ өртээ чиигеп эгелээнин Британияда Financial Times сеткүүлде бижээн.

Ооң мурнунда Европа чурттарынга газ өртээ хүннүң-не аартап, октябрь 1-де 1 муң кубометр газтың өртээн 1200 доллар четкен.

📢ТӨЛЭЭЛЕРНИ ҮНДҮРЕР

Европа чурттарының хөй кезии болгаш Американың Каттышкан Штаттары составында кирип турар Соңгу Атлантика дугуржулгазы организацияда (НАТО) Россияның хайгааракчы сес төлээзин чурттунче чандырар деп шиитпирлээнин бо каттыжыышкынның удуртулгазы чарлаан. НАТО-нуң баштыңнарының каразып турары-биле алырга, олар российжи разведканың чажыт ажылдакчылары. Оон аңгыда, российжи төлээ чериниң 2 албан-дужаалын база кызырар. Ооң түңнелинде НАТО-да хайгааракчы российжи төлээ черинге чүгле 10 дипломат ажылдакчылар артып каар.

Российжи төлээ чериниң ажылдакчыларының санын кызырганы кандыг-бир тодаргай болуушкун-биле холбаалыг эвес, а шериг-политиктиг харылзааларга Россия бодун чөңгээлиг ап турары салдарлыг болган деп НАТО-нуң чиңгине секретары Йенс Столтенберг медеглээн.

“НАТО-нуң талазындан ындыг хөделиишкиннер Россия биле НАТО чурт­тарының аразында харылзааларны чогумчударынга идегелди өжүрүп турар” – деп, Президентиниң парлалга секретары Дмитрий Песков демдеглээн.

📢ТЕРРОРИСТЕРНИ ЧЫЛЧА БЕРГЕН

Сирияның девискээринде Идлиб хоорайның мурнуу талазында Бенин, Суфухун, Аль-Бара болгаш Аль-Фатера деп чурттакчылыг черлерге бөлүглежип, Сирий Республиканың чепсектиг күштериниң кезектеринче халдаарынга белеткенип турган муң ажыг санныг террористерни улуг девискээрни калбартыр адып боолар реактивтиг чепсек-биле сирий армияның кезектери Россияның шериг-космос күштериниң деткимчези-биле чылча шапкан.

(Россияның информация агентилел­дериниң ажык медээлеринден).

Шаңгыр-оол МОҢГУШ белеткээн.