Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

ПРОКУРАТУРАНЫӉ АЖЫЛ-ХЕРЭЭ

28 января 2022
36

Республикада федералдыг хоойлуларны сагып күүседип турарын хынаан түӊнелинде, эрткен чылын 16 муӊ хажыдыышкыннарны илереткен.

Январь 26-да Тыва Республиканыӊ прокуратуразыныӊ коллегия хуралы болуп эрткен. Эрге-хоойлулуг, ужур-дүрүмнүг чорукту быжыглаары-биле 2021 чылда кылдынган ажыл-херекти түӊнээн, бо чылын кылыр ажылдарны тодараткан.

Федералдыг хоойлуларны регионда сагып күүседип турарын хынаан түӊнелинде, эрткен чылын 16 муӊ хажыдыышкынны илереткен. Хажыткан чүүлдерни хоойлуга дүүштүр эде кылырыныӊ дугайында 6 муӊ ажыг негелде бижиктерни чоруткан. Ужур-чөптүүн барымдаалааш, 49 кеземче херектерни оттурган. Албан-дужаал ээлээн 5 муӊ ажыг кижини административтиг болгаш дисциплинарлыг харыысалгага онааштырган.

Коллегия хуралынга РФ-тиӊ Чиӊгине прокуратуразыныӊ СФО-да эргелелиниӊ даргазыныӊ хүлээлгезин күүседип турар Баир Доржиев, ТР-ниӊ прокурору Сергей Дябкин, республиканыӊ Чазак Даргазыныӊ оралакчызы Тимур Куулар, Тыва Республикада федералдыг инспектор Шолбан Моӊгуш киришкен.

Республика прокуратуразыныӊ тус-тус угланыышкыннар талазы-биле ажылын эки демдекке төлептиг дээрзин Баир Доржиев демдеглээн.

Ынчалза-даа бирги ээлчегде хамаатыларныӊ, ооӊ иштинде 5 муӊ өскүс болгаш ада-иезиниӊ хайгааралы чок арткан уругларныӊ, чурттаар оран-савалыг болур эргелериниӊ дугайында айтырыгларже кичээнгей салыр дээн.

Одалга сезонунуӊ үезинде чонга коммуналдыг хандырылгаларны үзүк чок чедирерин, улустуӊ хөй төлеп турар тарифтерин чиигедирин хынаар, 2013-2018 чылдарда аварийлиг бажыӊнардан хамаатыларны көжүрер регионалдыг программаны 2021 чылда эчизинге чедир кылырынга дузалажыр.

Хамаатыларныӊ күш-ажылчы эргелерин камгалаар, ажылга хаара тудар, шалыӊын төлеп бээри болгаш ажылын камгалаар талазы-биле хемчеглерни чедир чорутпайн турарын айыткан.

Чижээ, 2017 чылда буурап дүшкен «Куш фабриказы», «Енисейская» Тыва Республиканыӊ күрүнениӊ унитарлыг бүдүрүлгелериниӊ 79 ажылчыннарыныӊ шалыӊ бербээн, өрелери барын чугаалаан.

Эмчи дузазын шынарлыг болгаш үезинде чедирип турарын, чогуур эм-таӊны берип турарын, кислородтуӊ четчип турарын, вакцинация ажылын, тарыткан азы ПЦР-тестиӊ аарыг чок деп түӊнелдеринге меге документилер бээр чоруктар-биле демисежип, эӊ шыӊгыы ажылды чорудар дээрзин чугулалап демдеглээн.

Сайгарлыкчыларныӊ эрге-ажыктарын камгалаар талазы-биле хемчеглерни чорудар.

Республиканыӊ чурттакчы чонунуӊ эргежок чугула берге айтырыгларын шиитпирлээринче угланган национал төлевилелдер, күрүне программалары-биле кылыр чүүлдерни керээ ёзугаар хүлээнип алган ажылдарныӊ үезинде күүседип турарын прокурорлар база улаштыр хынаар.

РФ-тиӊ Чиӊгине прокуратуразыныӊ СФО-да эргелелиниӊ парлалга албаны.

Р.ДЕМЧИК очулдурган.