Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

ТЫВАДА ЭПИДБАЙДАЛ ЧҮГЭЭРТЭЭН

22 февраля 2022
28

Февраль 22-де Тыва Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак биле Кадык камгалал яамызының оралакчы сайыды Марианна Куулар журналистерге республика девискээринде эпидбайдалга хамаарышкан тайылбырны кылган.

“Январь 17-ден тура республиканың чону хенертен калбаа-биле ковидтен аарып эгелээниниң кол чылдагааны чурт иштинче омикрон штамм киргенинден эгелээн. Каш неделя дургузунда эпидбайдал нарын болуп, бир хүнде аараан улустуң саны 500 ажып, дүвүренчиг үелерни эмчилер-даа чон-даа чурттап эрткен. Республиканың чурттакчыларын халдавырлыг аарыгдан камгалаар сорулга-биле республика девискээринге кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни чарлаан соонда, февраль 9-тан тура байдал чүгээртеп келген.

Ам бо хүнде аараан улустуң саны 70 кижи чедир эвээжеп турар-даа болза, амбулаторлуг болгаш стационарлыг эмнээшкинде 3 муң ажыг аарыг улус шыңгыы эмчи хайгааралында хевээр артпышаан. Омикрон штаммы-биле эмчилер шыңгыы демисежип турза-даа, дельта штаммның когу ам-даа үзүлбээн дээрзин билзе чогуур. Ынчангаш ам-даа санитарлыг негелделерни шыңгыы сагыыры кижи бүрүзүнден кончуг хамааржыр. Ылаңгыя албан организациялар, өөредилге албан черлеринге ийи шак болгаш-ла санитарлыг арыглаашкынны албан чорударын уламчылаар” - деп, Людмила Салчак дыңнаткан.

Оон аңгыда бичии уруглар аразында аарыгның чоорту чавырлып, 65 хууга чедир эвээжээнин барымдаалааш, бүгү өөредилге албан черлери, школаларга өөредилгени чаңчылчаан хевирже киирерин оперштаб шиитпирлээн. Ол ышкаш спортчу секциялар, бөлгүмнер болгаш уруглар ойнаар залдарга 50 хуудан хөй эвес кижини чыып, ажылын уламчылаарын чөпшээреп турар.

Спортчу болгаш культура-массалыг хемчеглерни ажык дээр адаанга эрттирерин чөпшээреп-даа турар болза, аңаа хөй чон чыглыры күзенчиг эвес деп, сүмелеп турар.

А театр, кинотеатр, музей, филармония, библиотекаларга эртер хемчеглерге чыглыр чонну 50 хуудан көвүдетпезин сагындырып турар. Байдал чүгээртеп эгелээн дээш, чурттакчы чон электен сула салдынмайн, санитарлыг негелделерни шыңгыы сагыырын ол дыңнаткан. ХБАБ-ка хемчеглерже ооң мурнунда 5 кижиге чедир киржирин чөпшээреп турган болза, ам 15 кижи чедир чөпшээреп каан. Куда-дой, юбилейлер эрттирери ам-даа хоруглуг.

Удавас Тывага болур сумога Чемпионаттың киржикчилерин шуптузун даңзы ёзугаар ковидке удур тарытканын хынаар, маргылдаа көрүкчү чок эртер дээрзин дыңнаткан. Бо спортчу хемчегниң эрттирилгезинге хамаарыштыр бүгү санитарлыг негелделерге дүүшкен, спортчуларның кадыынга айыыл чок чорукту тургузар дугайында чөпшээрежилгени Россияның Спорт яамызы-биле Тываның Чазаа баш бурунгаар кылган. Ол солун хемчегни онлайн хевирге аарыкчылар көрүп болур дээрзин республиканың кол санитар эмчизи дыңнаткан.

📢Вакцинацияны ам-даа күштелдирер

“Вакцинацияга хамаарыштыр бо хүнде республиканың чурттакчыларының 89 хуузу тарыткан-даа болза, ам-даа бо ажылды күштелдирери негеттинип турар. Ковидтиң беш дугаар чалгыы болур омикрон штаммын вакцина тарыдып алган улус чиик эрткен дээрзин көрдүвүс. Тываның кадык камгалалы чонну ковидке удур тарыыр ажылды ам-даа күштелдирип турар. Бо хүнде барык 600 хире 12 хардан өрү назы четпээннер тарылганы эрткен. Оларның кадыының байдалында бергедээшкиннер тарыткан соонда, чаңгыс-даа эскертинмээн.

Эрткен неделяда вакцинация талазы-биле ажылы шала кошкак болуп турар кожууннар – Эрзин болгаш Барыын-Хемчикче Кадык камгалал яамызы үнүүшкүннерни организаастаан бис. Чонну тарыыр ажылды шупту демниг чорутпас болзувусса, ковидти бүрүнү-биле тиилеп аары болдунмас. Ынчангаш эмчилерниң күжениишкинниг ажылын үнелеп, чурттакчы чон шупту бо талазы-биле харыысалгалыг болуру күзенчиг. Ковидтен аарываан-даа болза дөмей-ле тарыдып алыры чугула. Ол ышкаш тарыткаш, 6 ай эрткенде катап тарыдарын база утпас болза эки” - деп, Мариана Куулар дыңнаткан.

Бист. корр.

Чуруктарны ТР-ниң Кадык камгалал яамызыны парлала албанындан алган.