Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: ЧОН-БИЛЕ ДОРТ УЖУРАЖЫП, ЧУГААЛАЖЫРЫ ЧУГУЛА

16 ноября 2021
18

Соӊгулда бетинде чоннуӊ киирген чагыглары ёзугаар, Тываныӊ Баштыӊыныӊ берген даалгаларыныӊ канчаар күүседип турарын хынап көөрү-биле, Республиканыӊ Чазак Даргазыныӊ оралакчылары болгаш сайыттар кожууннарже үнүүшкүнерни чорудар.

Республиканыӊ Баштыӊы ол дугайында чогуур айтыышкынны ноябрь 15-те берген. Чазак кежигүннери хувааттынган кожууннарынга барып четкеш, хамаатылар-биле ужуражып чугаалажыр. Тодаргай айтырыгларны шиитпирлээр талазы-биле тус черниӊ эрге-чагырга удуртукчуларынга дузалажыр.

«Тываныӊ хоойлужудулга-даа, күүсекчи-даа эрге-чагыргазын чон тургускан болганда, оларныӊ эрге-ажыын хүндүлеп көрбүшаан ажылдаары чугула. Соӊгулда кампаниязыныӊ үезинде меӊээ киирген 105 муӊ ажыг чагыгларга хамаарыштыр чөптүг шиитпирлерни муниципалитеттер-биле кады дилеп тывар ужурлуг бис. Чагыгларны кожууннар болгаш адырлар аайы-биле тус-тузунда бөлүктеп каан. Депутаттарга соӊгукчуларның киирген дилеглери болгаш саналдары-биле ол чагыглар дүгжүп турар дээрзинге бүзүрээр мен. Бис аңаа чөрүшпейн, бо бүгүнү ээлчег аайы-биле боттандырар хевирлерни тодарадып, эп-чөптүг шиитпир тывар ужурлуг бис» – деп, Тываныӊ Баштыӊы чугаалаан.

Владислав Ховалыг бодунуӊ үндүрген шиитпирин, «2022 чылда болгаш 2023-2024 чылдарда планнаттынган үеде республика бюджединиӊ» төлевилелин сайгарып турда, Дээди Хуралдыӊ депутаттары-биле ужуражылгазынга дыӊнаткан.

Кожууннарга ийи хүн дургузунда ажылдаар бөлүктерде яамыларныӊ болгаш ведомстволарныӊ специалистерин чыгган, Чазак Даргазыныӊ оралакчылары болгаш сайыттар ук ажылды удуртуп баштаар. Оларныӊ кол кылыр ажылы – губернатор төлевилелдериниң, күрүне программаларының кожуун деӊнелинде канчаар боттандырып турарын көөрүнден аӊгыда, чурттакчыларныӊ чагыгларын девискээрни сайзырадыр планче киирип алыр талазы-биле тус черниӊ бот-башкарылга органнарынга дузалажыры, оларны амыдыралга боттандырар дээш, нормативтиг, организастыг, саӊ-хөө-биле акшаландырар баазаны хандырып бээри болурун Владислав Ховалыг демдеглээн болгаш, депутаттарны бо ажылды идепкейлиг деткип, кады ажылдаарынче чалаан.

Бо хүннерде хоойлужудулга болгаш күүсекчи эрге-чагырга органнарының кады ажылдажылгазын таарыштыр уштап-баштаар талазы-биле Тыва Республиканың Дээди Хуралынга дугуржулгага ат салганын база сагындыраал.

«Дугуржулгага ат салганының кол сорулгазы хүн бүрүнүӊ ажыл-агыйжы айтырыгларынга политиктиг күштерни каттыштырары, эрге-чагырганың идепкейин база харыысалгазын бедидери болур. Бо чорук алызы барып Тываныӊ хөгжүлдезинге болгаш чурттакчы чоннуң менди-чаагай чоруунга салдарлыг» – деп, регионнуӊ Баштыӊы бүзүрелин илереткен.

Чон-биле ужуражып, дорт чугаалажыры – Владислав Ховалыгныӊ ажыл чорудулгазының кол дүрүмнериниӊ бирээзи. Республиканыӊ Баштыңы база Чазак аппарады, чон-биле артык харылзаачылар чокка, дорт ужуражып чугаалажыр ужурлуг дээрзин ол тайылбырлаан. Ынчангаш Республиканыӊ Баштыӊыныӊ кожууннарда төлээзи деп албан-дужаалды дүжүргеш, ажылдың угланыышкынын бөдүүнчүткен ужуру-даа ол.

Тываныӊ Чазааныӊ парлалга албаныныӊ медээзин

Р. ДЕМЧИК очулдурган.