Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

ЫНАК ПОВАРЫВЫС

23 октября 2021
51

Салгалывыс кадык болзун дээш, оларны шын чемгерери – бир кол сорулгавыс. Бо сорулганы чедип алыр дээш, кызып ажылдап чоруур кижилеривис – поварларывыс. Оларның бирээзи бистиӊ сумунуӊ кенни, эвилеӊ-ээлдек, экииргек-дузааргак, холу чемзиг, Өвүр чонунуӊ төлептиг кызы – Надежда Кызыл-ооловна Соян.

1980 чылда Надежда Кызыл-ооловна Кызылдыӊ кооперация техникумунуӊ повар салбырын чедиишкинниг дооскан. Күш-ажылчы базымын Самагалдайныӊ улуг столоваязындан эгелээн. Амыдыралының аайы-биле Ак-Эрик суурже көжүп келгеш, Кызыл-Чыраа ортумак школазының интернадыныӊ повары болуп ажылдап эгелээн.

Ол школаның дыка хөй доозукчуларыныӊ сагыш-сеткилинде ынак повары болуп арткан. Совет үеде школа интернады малчыннар уругларыныӊ чурттаар чери, чырык, чылыг, солун оран-савазы турган. Чүс ажыг уругларныӊ чемин кылыры амыр эвес хүлээлге. Чаа техникум доос­кан уругга бергелер турза-даа, Надя шыдамыы-биле ажып эрткен. Чоорту дуржулганы чедип, аъш-чемниң ассортиментизин таарыштырып, амданныг кадыктарны, эъттен кылыгларны, далгандан янзы-бүрү булочка аймаан уругларга сеткилинден кылып берип чораан.

Интернат дүшсе-даа, уругларны изиг чем-биле хандырылгазы уламчылап турган. Берге үелерде-даа школаның удуртулгазы уругларны чемгерерин соксатпаан.

Сөөлгү үеде Чазактыӊ сагыш салыышкыны күштелип, эге класс өөре­никчилерин негелдеге дүүштүр чемгерип эгелээн. Оон аӊгыда, ортумак болгаш үстүкү класстарга база изиг чем хандырылгазын удуртукчуларывыс организастаан. Бо ажылды Надежда Кызыл-ооловна кончуг билдилии-биле уламчылап, уругларныӊ ынак повары болуп арткан. Поварывыстыӊ хүлүмзүрүг долган шырайы башкыларны-даа өөртүп чоруур. Ооң кылган аъш-чеми амданныг, тодунгур. Столоваязы арыг-силиг, поварның тускай хевин үргүлчү чараштыр кедип алыр, уруг­ларга кезээде үлегер-чижек болуп келген.

Амгы үеде ынак поварывыс хүндүлүг дыштанылгада-даа болза, анаа черле олурбас. Бодунуң хуу ажылын сайзырадып, ногааны тарып, мал-маганын өстүрүп, ак чемни элбээ-биле кылып турар.

Дарый ХЕРТЕК,

Кызыл-Чыраа ортумак школазында дээди категорияныӊ орус дыл, литература башкызы.