Медээлер

АЙТЫРЫӉАР, ШЕРИГ КОМИССАРИАДЫ ХАРЫЫЛАП БЭЭР

Ук Чарлык ёзугаар алырга, 2021 чылдыӊ октябрь 1-ден тура декабрь 31-ге чедир 127 500 хамаатыны шериг албанынче келдиртир. Олар шупту — шериг курлавырында турбайн турар, шериг баар ужурлуг 18 — 27 хире назы-харлыг Россия Федерациязыныӊ хамаатылары.

Медээлер

БЫЖЫГ ТУРУШТУГ УДУРТУКЧУ

Россияның Президентизиниң Сибирь Федералдыг округта бүрүн эргелиг чаа төлээзин томуйлаан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаа томуйлаткан төлээ дугайында социал четкилерде арнынга бижээн.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню