Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Дээди Хуралдың күскү сессиязының сорулгалары

21 октября 2020
35

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (пар­ламентизиниң) үшкү чыы­жының үшкү (күскү) сессиязы ажыттынгандан бээр ай ажа берген. Сентябрь 3-те эрткен бирги хуралга 50 айтырыгны көрген, оларның аразында 20 ажыг республика хоойлулары бар.

Депутаттар декабрь айга чедир уламчылаар күскү сессия­зында кандыг айтырыгларны чугулалап көөрүл?

Бирээде, бо чайын чоннуң демниг бадылаашкынының түң­нелинде, Россия Федерация­зы­ның Конституциязынга улуг немелделер кииргени-биле, Тыва Республиканың Конституция­зынга өскерилгелерни база чайлаш чок киирер. Амгы үеде республиканың Дээди Хуралы биле Чазааның тургусканы тус­кай Конституция комиссия­зы ажылдап турар. Ону тыва пар­ла­ментиниң Даргазы К. Даваа Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң айтыышкыны-биле удуртуп эгелээн. Конституция комиссиязы «Тыва Республиканың Конституциязынче өскерилгелер киирериниң дугайында» конститусчу хоойлу төлевилелин ажылдап кылган, ону чоокку бир сессия хуралынга Дээди Хурал көрүп эгелээр.

Ийиде, COVID-19 аарыы чурттуң-даа, республиканың-даа экономиказынга, бюджединге улуг өскерлиишкиннерни киирген. Ынчап кээрге, 2021 чылдың федерация болгаш республика бюджеттери нарын кылдыр хүлээп алдынар. Республиканың келир чылгы бюджединиң төлевилелин Дээ­ди Хурал ноябрь айда көөр. Тываның кол саң-хөө хоойлузу үезинде хүлээп алдынар дээрзинде кандыг-даа чигзиниг чок. Ол колдуунда социал угланыышкынныг болурун хоойлужудулга органының депутаттары магадылап турар.

Үште, Дээди Хурал Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оол болгаш Чазаа-биле сүмелешкеш, бо берге үеде республиканың экономиказынга турум байдалды хандырар хоойлуларны дарый хүлээп алыр сорулганы салган.  Чижээ, коронавирус деп багай аарыгга холбаштыр респуб­лика девискээринге шыңгыы кызыгаар­лаашкын эгелээн соон­да, биче бизнестиң чамдык субъектилеринге бөдүүнчүткен хевирниң үндүрүүнүң хемчээ­лин 1 хуу чедир бадырган. Ол респуб­лика бюджединге таарымча чок, ынчалза-даа сайгарлыкчы чорукту берге үеде деткиири – чугула айтырыг. Биче болгаш ортумак бизнести деткээн хоойлу-дүрүмнерни тыва парламент моон-даа соңгаар көөр. Бодунуң кылган ажылдарын садып, сайгарып олурар хуу кижилерге хамаарыштыр үндүрүгнү 4 хуу деп доктааткан.

Дөртте, чурттакчы чоннуң, а ол ышкаш республиканың кадык камгалал адырының чамдык ажылдакчыларының социал камгалалының айтырыгларын Дээди Хурал чугулалап көрүп турар. Чижээ, бирги хурал үезинде көдээ черлерде ажылдап чоруур дүрген болгаш санитарлыг эге эмчи дузазы чедирип чоруур эмчилерге социал камгалалдың немелде деткиишкиннерин көрген хоойлуну бирги номчулгага хү­лээп алган. Ол колдуу коммунал чарыгдалдарга хамааржыр. Күрүнениң талазындан бо деткимче коргунчуг халдавырлыг аарыгны ажып эртип-даа аары­выска, үстүнде айыттынган ка­тегорияның эмчилеринге кадагалаттынып артар.

Республика иштинде Кыдыккы Соңгу чүкке болгаш аңаа деңнээн девискээрлерге хамааржыр черлерже көжүп чоруткан чамдык хамаатыларга федералдыг бюджеттиң акшаларын шилчидериниң дугайында хоой­луну үш номчулгага хүлээп алган.

Уругларның дыштанылгазын эки организастаары-биле ведомстволар аразында тускай комиссияны тургузар дугайында хоойлу төлевилелин парламент бирги номчулгага көрген. Өске хоойлу төлевилели-биле дыштанылга лагерьлеринче халас путевка алыр уругларның назынын 15-тен 17 хар чедир узаткан.

Уруглар азырап алгаш өстү­рүп чоруур өг-бүлелерге дузаламчы акшаны өстүрерин база бирги номчулгага хүлээп алган.

Беште, күскү сессия үезинде Тыва Республиканың Дээди Хуралы (парламентизи) респуб­лика амыдыралындан чугула темаларга «төгерик столдарны», ажылчын ужуражылгаларны организастап эрттирер. Депутаттар барган черинге-ле хуу айтырыг­лыг соңгукчуларны хүлээп алыр ажылын база уламчылаар.

Дээди Хуралдың парлалга албаны.