Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

ШИРОКОВ: «СИЛЕРГЕ БИСТИҢ СҮМЕВИС ЧАҢГЫС – ЭГЕЛЕП АЛГАН ҮҮЛЕ-ХЕРЕКТИ ЭЧИЗИНГЕ ЧЕДИРЕРИ»

10 июня 2021
19

Россия – делегейде эң-не улуг чурт. Ында регион бүрүзүнүң девискээри аңгы күрүнении-биле дең. РФ-тиң субъектилери янзы-бүрү агаар-бойдустуг девискээрлерде турар, оларже чедип алыры база аңгы-аңгы, хөгжүлдези база аңгы-аңгы. Эрткен чылын Россияның чазаа хожудап турар 10 регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге дузалажырын шиитпирлээн. Ынчангаш, регион бүрүзүнге 5 чылга бир-бир миллиард рубльди үндүрүп берген. Ындыг регионнарның санынче Тыва база кирген. Үндүрүп берген акша-хөреңгилерниң бирги үлүүн алгаш, регион үүле-херектерни бүдүрүп кирипкен, ам безин оларның баштайгы түңнелдери көстүп келген. Ону үнелээри-биле Федерация Чөвүлелиниң кежигүннериниң комиссиязы чедип келген.

Бо хүннерде социал-экономиктиг хөгжүлдениң амы-хууда программазынче кирген объектилерни шинчилээри-биле Федерация Чөвүлелиниң экономиктиг политика талазы-биле комитединиң чөвүлекчизи Заур Шурдумов, Федерация Чөвүлелиниң бюджет болгаш саң-хөө рыногунуң талазы-биле комитединиң кежигүнү Дина Оюн база Федерация Чөвүлелиниң федеративтиг тургузуг, регионалдыг политика, тус чер бот-башкарылгазының болгаш Соңгу чүктүң херектериниң талазы-биле комитеттиң кежигүнү Анатолий Широков олар кээп чораан. «Бис мында хыналда кылыр дээш келбээн бис - деп, Широков чугаалап турар. – Бистиң кол-ла сорулгавыс – регионга кандыг дуза чедирип болурун тодарадыры. 6 регионну эргий кезээш, Тывада ажыл-херектер эки чоруп турарынга шынзыгып, салдынган сорулгаларны күүседип шыдаар эргелеп-башкарыкчыларның билдилиг командазы республикада бар деп түңнелге келдивис. Планның төлевилелдери республиканың социал-экономиктиг амыдыралынга дорту-биле кайы хире салдар чедирип турарын дүүн көрдүвүс».

Эки өскерлиишкиннер көскү-дүр. Демир-бетон кылыглары бүдүрер заводту ажыглалга кииргени безин чүү-дүр. Чыл эгезинден тура чамдык хууда сайгарлыкчылар ооң ажык-дүжүүн көре бергеннер. «Тывада ажылдаксап турар, ынчалза-даа ажыл чок кижилер хөй. Планның төлевилелдери ажылчын туруштарның элээн немерээрин көрүп турар. Силерге бистиң сүмевис чаңгыс – эгелеп алган үүле-херекти эчизинге чедирери. А бис, бодувустуң талавыстан, бо регионга ук планның боттанылгазын келир беш чылда безин уламчылаарын деткиир бис» деп, Анатолий Широков медеглээн.

Тыва парламентиниң даргазы, республикада «Чаңгыс демниг Россия» партиязының секретары Каң-оол Даваа чүгле Широков эвес, а комиссияның өске арткан кежигүннери база социал-экономиктиг хөгжүлдениң амы-хууда программазының планының талазы-биле ажылдарны бедии-биле үнелээнин медеглээн. «Өске регионнарда бо талазы-биле ажыл-херектер кандыызын олар таныштырдылар, салган айтырыгларывыска долу харыыларны алдывыс. Көдээ ажыл-агый айтырыгларының дугайында, чижээлээрге, боттуң аъш-чем бүдүрүлгезиниң, уруглар чемненилгезиниң, оон туржук муниципалдыг албынның талазы-биле хоойлунуң дугайында хөйнү чугаалаштывыс. Чижек кылдыр алырга, ажылга хүлээп ап турар удуртукчуларга хамаарыштыр шыңгыы негелделер бар: дооскан эртеминиң аайы-биле ажыл албан турар ужурлуг... Ындыг хоойлужудулга эгелээшкинниг кады үнүп, айтырыгны үзе шиитпирлээр ужурлуг бис. Бисти дыңнаан дээрзинге бүзүрээр мен” - деп, сенаторлар-биле ужуражылга үезинде Каң-оол Даваа чугаалаан.

Ооң шала бетинде ук комиссия Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг-биле ужурашкан. Аңаа энергетика айтырыгларын, хөмүрге өртектерни база регионнуң байдалын чугаалашкан.

#Федерациячөвүлели #Делегация #Дээдихурал #Каң_оолдаваа #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews