Рубрикалар

Үлегерлиг өг-бүле

Тожу кожуунда онзагай өг-бүле чурттап чоруур. Урана биле Алексей Нурзаттар 6 ажы-төлдүг Ий сумузунуң аас-кежиктиг чурттакчылары. Улуг оглу Валерьян Тоора-Хем ортумак школазының 9 «в» юнармия клазының эки өөреникчизи, уруу Сурун-Чай 8 «а» класс­тың эки өөреникчизи. Ийис уруглары Алика биле Алия болгаш хеймер оглу Чойган Ийниң уруглар садынче барып турарлар.

Нурзаттар «Чемгерикчи инээм» деп губернатор төлевилелинге 2017 чылда киржип эгелээннер. Өгнүң ээзи Алексей Лопсанович ажылгыр, биче сеткилдиг, амыдыралчы. Ий сумузунуң кадыкшылга школа-интер­надының ажылчыны. Хостуг үезинде ол оран-таңдыдан аңнап, балыктаарынга ынак. Ажы-төлүнүң авазы Урана Геннадьевна ол-ла школаның интернадында чаштарга чаагай чем кылып берип турар повар.

Ада-ие огород тарыырынга ынак. Янзы-бүрү ногаа аймаан дузап, болбаазырадып алырлар. Авазы уран шевер: даараныр-даа, аргыттыннар-даа. Ада-ие ажы-төлүн кижизидип, чагыг сүмезин берип, инек-малын азырап чоруурлар. Ажы-төлүнүң улуглары улуг дузалакчылар. Инек-малынга улуг кажааларны, сиген-ширбиилин чедер кылдыр кылып алганнар. Өг-бүле «Социал ыяш», «Социал керээ» деп төлевилелдерде база киржип турар.

Өске өг-бүлелерге үлегер-чижек болуп турары өөрүнчүг. Нурзаттарның бода малы ам-даа өзүп көвүдээрин, аас-кежикти, быжыг кадыкшылды, Тожу кожууннуң ие-чашка болгаш өг-бүлеге социал дуза кадар төвүнүң ажылдакчылары йөрээп турар.

ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының парлалга албаны.

Предыдущая запись
“Убсу-Нур программазының” шинчилел ажыл-херектери
Следующая запись
5 харлыг бичии уругнуң чок болганынга истелге чоруп турар
Меню