Рубрикалар

Үлегерлиг өг-бүле

Чогаалчы Степан Сарыг-оол биле Мария Черноусова Тываның төөгүзүнге балалбас исти арттырып каан, үлегерлиг, интернационалчы өг-бүлелерниң бирээзи. Олар 1949 чылда Москвага Тываның элчин черинге дужуп, таныжып алгаш, өг-бүле тудуп, 35 чыл дургузунда эп-найыралдыг чурттап келгеннер.

Ховар салым-чаяанныг чогаалчының ынаныштыг, идегелдиг өңнүү – өөнүң ишти Мария Давыдовна бо чылын 105 харлаар турган. «Эвилең-ээлдек, чугаакыр, ак сеткилдиг, олут орбас, идепкейлиг аажы-чаңы-биле Стёпаның чогаадыкчы ажылынга кончуг эки байдалды тургузуп берген. Чамдыкта ооң чолаачызы болуп, машиназын мунуп алгаш, баар черинге чедирип каар турган. Чогаалдарын орус дылче очулдурарынга, номнарын парладырынга, ажыл-херээн уштап-баштаарынга аажок дузалажыр» – деп, оларның үежилери сактып чугаалаан. Бо өг-бүлениң хүндүлежип, деткижерин улус магадаар чораан.

Өөнүң ээзи 1983 чылда мөчээн соонда, ынак эжинге бердинген сеткилинден ооң ажыл-херээн уламчылап, чырыкче үнмээн чогаалдарын парладып, очулдуртуп турган.

Тыва чогаалчыларның ат-алдарын мөңгежидип, музей-бажың тургузарының дугайында саналдап чораан. Степан Агбанович Сарыг-оолдуң хөрек турас­каалын чонар-даштан шуткуп кылдыргаш, чогаалдарының хол үжүү-биле бижээн кыды­рааш дептерлерин, Алдан-Маа­дыр аттыг национал музейге белекке дамчыдып берген.

Бистиң корр.

«Центр Азии» солуннуң чуруу. #Шын

Предыдущая запись
«Тенек баш бут амыратпас»
Следующая запись
Интернетке моолдарны, кыдаттарны шыдыраага удуптар чордум
Меню