Рубрикалар

Үрде манаан “Хүреш” маргылдаазы

2022 чылдың Шагаа байырлалынга тураскааткан хүреш маргылдаазын барымдаалыг чылдагаан-биле билдинмес үеже чылдырар ужурга таварышкан турган. Март 22–23 хүннеринде “Сүбедей” спорт өргээзинге үрде манаан хүреш маргылдаазы болуп эрткен.

Ол 3 аңгы бөлүкке эрткен: 18 хар чедир элээди оолда­рның, республиканың шыырак мөгелериниң, Кызыл, Ак-Довурак хоорайларның болгаш кожууннарның күш-ажылчы коллективтер командаларының аразынга эрткен. Аңаа солун, чараш салыглар мөгелерниң аразындан шыырактарны илереткен. Спортчулар болгаш тыва хүрештиң мөгейикчилери национал хүреш маргылдаазын үрде көрбээнинден сагынганы илдең. Национал хүреш маргылдаазы тыва чоннуң кужуру деп болур. Ол чажындан тура бергелерге дадыктырып, шыдамыккай чорукту сайзырадыр.
Шыырак мөгелер аразынга Тываның Начын мөгези Ооржак Начын-Мерген шүгген, а Хартыга мөге Монгуш Алексей үжүүрлешкен. Үшкү-дөрткү черлерге Чаан мөге Түлүш Сайын-Белек биле Начын мөге Баткар Баасан келгеннер. Мөге кижиниң чараш аргаларын ажыглааш, «Чараш хүреш» деп номинацияга Эрзин кожууннуң мөгези Айран Ижи төлептиг болган.
«Тура-сорук» номинацияларны Эрзин кожуундан Сандак Баасан-Доржу болгаш Улуг-Хемден Самдан Демир-Хая алганнар.
18 хар чедир элээди оолдар аразынга Эрзин кожууннуң мөгези Айран Ижи бирги черни алган. Ийигизинге “Алдар” спортчу клубтуң мөгези Туметей Ширижик төлептиг болган. Үшкүзүн Улуг-Хем кожууннуң мөгези Солаан-Байыр Эрес-оол алган. Дөрткү черде Сүт-Хөл мөгези Сүлде Донгак болган.
Бештен сески черлерге Барыын-Хемчиктен Чимит Күжүгет, Чөөн-Хемчиктен Айслан Самбый-оол, Сүт-Хөлден ДоржСамбуу Ондар, Чөөн-Хемчиктен Гендун Монгуш олар болганнар. “Тиилелгеже чүткүлү” дээш Эрзин кожуундан Күдерек Баанай, Тожудан Батыр Дамдын-оол база “Чараш арга” дээш Солаан-Байыр Эрес-оол олар шаңнатканнар.
Мөгелерге байыр чедирип, моон-даа соңгаар улуг-улуг чедиишкиннерни күзеп каалыңар! Тыва оолдарывыстың хей-аъды, сүлдези кезээде бедик чорзун!
Гана КАРА-САЛ.

Предыдущая запись
Бо хүн — Чер шагы.
Следующая запись
Пенсиялар өзер.
Меню