Рубрикалар

ҮШ КАЪТ ЧАА ЭМНЕЛГЕ БЕЛЕН

Россияныӊ камгалал яамызыныӊ шериг-тудуг комплекизиниӊ специалистери республиканыӊ найысылалынга амгы үениӊ консультация-диагностика төвүн тудуп кылган.

Үш каът чаа поликлиникага бир хүнде 300 пациентини хүлээп болур. Аарыгларныӊ диагнозун шынарлыы-биле тодарадырынга, амбулаторлуг эмнээшкин болгаш хирургия кезиишкиннерин эрттиреринге таарымчалыг болур дээрзин шериг ведомствозу дыӊнаткан.

Диагностика төвүнде флюорография, рентген, томография, херелдиг диагностика, физиотерапия кабинеттери бар. Кислород станциязын база дерип кылган. Аарыг улусту хүлээринге, эмнээринге чугула херектиг чүүлдерниӊ шуптузун белеткээн.

Эмчиге кирерде, бижидип алыр сенсорлуг экранныг херексел тургузуп каан. Эмчи төвүнге келген улусту ол электроннуг оочурга чурум аайы-биле хуваап турар.

РФ-тиӊ Президентизиниӊ шиитпири-биле шериг тудугжулары баштай 200 оруннуг эмнелгени тудуп кылгаш, эрткен чылын дуужаган. Камгалал яамызы ол эмчи төвүн амгы үениӊ медицина техниказы-биле хандырган. Ында компьютерлиг томографтар, анестезиология, эндоскопия, экстракорпоралдыг мембранна оксигинациязыныӊ эмчи херекселдери, ПЦР-диагностика кылыр стационарлыг лаборатория ажылдап турар. Чурттакчы чонга шынарлыг эмчи дузазын чедирер буянныг ажыл чогумчалыг бүдүп турар.

«ТываМедиаБөлүк» медээлер агентилели.

Р.Демчик очулдурган.

#Камгалаляамызы #Поликлиника #Тудуг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТАРЫЛГА ЧУГУЛА БЕ? ХООЙЛУЖУДУЛГАНЫҢ АРТАП БОЛБАС ЧҮҮЛДЕРИ
Следующая запись
МУНИЦИПАЛИТЕТТЕРНИҢ АЖЫЛЫН СОЙГАЛААН
Меню