Рубрикалар

ҮШ КОЖУУНГА ХОККЕЙ ШӨЛДЕРИН ТУРГУЗАР

Ноябрьда Эрзин, Бай-Тайга база Чаа-Хөл кожуун төптеринге тус черниң ажы-төлүнге кыжын ойнаар хоккей шөлдерин тургузар. Ол шөлдер хөй ажыглалдыг – чайын биче футбол, баскетбол азы волейбол ойнаар чер болур.

“Хөйнүң кадыкшылын быжыглаары” федералдыг программа күүселдези-биле, Тываның Кадык камгалал яамызы амыдыралдың кадык овур-хевиринче чонну кыйгырган эки төлевилел дээш коммерцияга хамаарышпас организациялар аразынга мөөрейни чыл санында эрттирип турар.

2021 чылда Аныяк эмчилер чөвүлели регионнуң хөй-ниити организациязы Бай-Тайга кожууннуң Тээли, Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл база Эрзин кожууннуң Эрзин суурларга хоккей шөлдери тударын саналдаан “Соок чүрек” төлевилели-биле грантыны ойнап алган. Ноябрьның 10-дан спортчу объектилерни эптеп эгелээр.

Арыг агаарда туттунган хөй ажыглалдыг хоккей шөлчүгештери бүдүн чылда ажылдаар. Чайын ол шөлчүгешке мини-футбол, баскетбол база волейболдап болур.

Амгы үеде муниципалдыг тургузуг хоккей шөлүн тургузар чер участогун аңгылаар база ынаар чырыкты шөйер айтырыгны шиитпирлеп турар.

Бай-Тайга кожууннуң чагырга даргазы Чимисмаа Кашпык-оол эки эгелээшкин дээш республиканың Кадык камгалал яамызынга база Аныяк эмчилер чөвүлелинге четтиргенин илереткен. «Ажы-төлдүң хостуг үезин чөптүг эрттиреринге база мага-бот сайзыралынга хоккей шөлдери эки салдарны бээр дээрзинге бүзүрээр мен» — деп, ол демдеглээн.

Аныяк эмчилер чөвүлели 2020 чылда Тываның Кадык камгалал яамызындан ойнап алганы грантызы-биле Чадаана база Туран хоорайларга ийи хоккей шөлчүгештерин туткан.

Мөөрейниң организаторларының бодалы-биле алырга, чаа хоккей шөлдери муниципалитеттерниң улуг-биче чурттакчы чонун спортче хаара тудуп, кадык амыдыралды суртаалдап, күш-культура болгаш спортка эвилелдээн элээдилер болгаш аныяктарның санын көвүдедир.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

#Тываныңчазаа #Кадыкшыл #Аныякэмчилерчөвүлели #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БАШКЫЛАРНЫҢ ШАЛЫҢЫНГА ХАМААРЫШТЫР ЭДИЛГЕЛЕРНИ КИИРГЕН
Следующая запись
РЕСПУБЛИКА КЫШКА БЕЛЕН БЕ?
Меню