Рубрикалар

Үш ожук дажы дег ийистер

2021 чылдын июль 9-та “ТР-ниң Перинаталдыг төвүнге” ховар болуушкун- үш ийис төрүттүнген. Июль 21-де аас-кежиктиг авашкыларны байырлыг байдалга эмчиден үндүр бижээн.

Тываның төөгүзүнде ындыг ховар таварылга чоокта чаа 2017 чылда болган. Хары угда үш кыс база-ла Перинаталдыг төпке төрүттүнген. Олар ам дөрт хар ашкан.

Бо удаада,  33 харлыг Тываның чурттакчызының ийи ажы-төлүнге немей өг-бүлезинде хары угда үш кижи немешкен: ийи кыс, бир оол.  Оларның төрүттүнген килдери-  2 кил 270 гр, 2 кил 660 гр база 2 кил 740 гр. Аас-кежиктиг аныяк аваның угунда үш ийистер турганы онзагай. 2013 чылда ооң төрел акызының өг-бүлезинге үш ийис оолдар төрүттүнген.

2021 чылдың июль 21-де Перинаталдыг төптүң удуртулгазы аас-кежиктиг авашкыларны эмнелгеден үндүр бижип тура, ийистерниң авазынга сертификатты тывыскаш, бүгү эмчилер болгаш эмчи сестраларының мурнундан чаштарга быжыг кадыкшылды, а авазынга  чаптаныг чаштарын камныг, эки кижилер кылдыр кижизидип өстүрүрерин күзээннер.  Үш дакпыр өөрүшкү, аас-кежикке бүргеткен “улуг чүъктүг” ава ам-на бажыңынче чанган.

Предыдущая запись
Тыва COVID-19-ка удур немелде вакцинаны алган
Следующая запись
Көдээге ажылдаар эмчилер
Меню