Рубрикалар

Өөредилге адырының хоочуну мөчээн

2022 чылдың март 29-та Тываның өөредилге адырының хоочуну Екатерина Комбуевна Матвеева /Белек-оол/ аар аарыгның түңнелинде чырык өртемчейден элекке чарлып чоруткан.

Екатерина Комбуевна 1953 чылдың октябрь 14-те башкылар өг-бүлезинге төрүттүнген. Ол бодунуң күш-ажылчы оруун Туран хоорайның 2 дугаар ортумак школазынга биология башкызы болуп эгелээш, бодунуң шыырак билиглери, организастыг талантызы, чон-биле ажылдап билириниң ачызында СЭКП-ниң район комитединиң килдис эргелекчизи болуп, Бии-Хем кожууннуң өөредилге килдизин эргелекчилеп, Тыва Республиканың Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи болуп база Тыва Республиканың Чазааның Баштыңының оралакчызы чедир депшип, чону, чурту дээш ажылдап чораан.
Ооң кызымаккай ак сеткилдиг күш-ажылын бедик күрүне шаңналдары-биле демдеглээн: Россия Федерациязының ниити өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, күш-ажылдың хоочуну дээш өске-даа медальдар болгаш хөй санныг хүндүлел бижиктерниң эдилекчизи.
Екатерина Комбуевна ада-иезиниң кайгамчык эки уруу, сагыш човангыр угба, дуңма, эриг баарлыг ие, буянныг кырган-ава. Матвеев Юрий Васильевич-биле аас-кежиктиг өг-бүле болуп чурттап чораан. Бүгү төрел-аймаанга, чонунга деткимче, дуза болуп чораан, дузааргак, экииргек. Эш-өөрүнге идегелдиг эш, бедик хей-аъттыг, хөйнүң хөңнүн көдүрүптер кижи чораан. Бодунуң байлак арга-дуржулгазы, билиглери болгаш бурунгаар чүткүлдүү-биле Екатерина Комбуевна чоннуң хүндүткелин чаалап алган.
“Өөредилге эргелели” МКА-ның, Бии-Хем кожууннуң Өөредилге адырының хоочуннарының эвилели база башкылар ниитилели Екатерина Комбуевна Матвееваның мөчээни-биле холбаштыр ооң төрелдеринге, чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илередип тур.
Екатерина Комбуевнаның чырык ады кезээ мөңгеде чүректерге кадагалаттынып артар.
Сөөлгү орукче 2022 чылдың апрель 1-де 12.00 шакта Туран хоорай, Спортивная кудумчузу, 23-1 деп адрестен үдээр.

Предыдущая запись
СЕТКИЛ АКТА, АЖЫЛ-ХЕРЭЭ ШЫНАРЛЫГ
Следующая запись
Кызылдың чаа микрорайоннарын электри четкилеринге кожар
Меню