Рубрикалар

ӨӨРЕНИКЧИЛЕР ШКОЛАЖЕ БАРЫП ЭГЕЛЭЭН

2022 чылдың февраль 15-тен эгелеп, уруглар садтары, школалар болгаш ортумак өөредилге черлери өөренип эгелээн. Эрттирген мониторингтиң түңнели-биле алырга, ниити аарып турар улустуң чүгле 5 хуузу бичии уруглар апарган. Школаже чүгле кадык уруглар кээп өөренир дээрзи илдең.

«Эң-не кол чүве болза, уругларның мөөңү-биле аарыырын болдурбас. Ол дээш уруглар садтарының эргелекчилери, школаларның болгаш ортумак өөредилге черлериниң директорлары харыысалгалыг. Ынчангаш санитарлыг негелделерни сагыырын чедип алыры удуртукчулардан кончуг хамаарылгалыг» деп, Тыва Чазактың политика талазы-биле оралакчызы Елена Хардикова демдеглээн.

Ооң мурнунда аарыг кижи-биле харылзашкан таварылгада кызыгаарлаашкынга бажыңындан үнмейн олурар турган болза, ам ындыг эвес апарган.

«Класста азы бөлүкте уругларның 20 хуузу грипптен азы ковидтен аараан таварылгада ол классты азы бөлүктү дистанциялыг өөредилге хевиринче шилчидерин ук организацияның администрациязы шиитпирлээр. Сөөлгү чеди хонукта ковид чүгээртеп турар» – деп, республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак медеглээн.
Халдавырлыг ковид аарыг респуб­ликага дөрт неделя дургузунда чүгле кедереп турган болза, а ам солгарап эгелээни бо. Оон аңгыда, февраль 15-тен эгелеп поликлиникалар болгаш өске-даа албан черлери ажылдап, чонну хүлээп эгелээр.

Чүгле бирги класстың өөреникчилери ээлчеглиг дыштанылгада.
Өөредилге болгаш ажыл-хожул эгелээрге, маскаларны кедип, дистанцияны сагып, санитарлыг чурумну хажытпазын Росхереглелхайгаарал сагындырып тур.

Предыдущая запись
МЕДСКАН МЕДИЦИНА ТӨВҮ КЫЗЫЛГА АЖЫТТЫНАР
Следующая запись
ХАЙЫРАКАНДА — ЧАА ДАЗЫЛГА БАЖЫӉЫ
Меню