Рубрикалар

ӨГ-БҮЛЕГЕ ЧАЗАКТЫӉ ДӨМЕК-ДУЗАЗЫ

Россияныӊ Чазаа үш-чеди харлыг уругларлыг өг-бүлелерни деткиири-биле, 28,3 млрд рубльди, а 5,9 млрд. рубльди хөй уруг-дарыглыг өг-бүлелерге дузалаар дээш немей үндүрүп бээр.

Ындыг сорулгалыг айтыышкынга РФ-тиӊ Чазааныӊ Даргазы Михаил Мишустин ат салган.

Бүгү чуртта үш-чеди харлыг уругларныӊ саны — 2,7 млн. Оларны азырап өстүреринге дөмек-дуза болзун дээш, бо чылын Россияныӊ бюджединден 276 миллиард рубльди угландырган.

Регион бүрүзүнде амыдыраар акша-хөреӊгизи чедишпейн турар өг-бүлелерде үш-чеди харлыг уруглары бар болза, уруг бүрүзүнге хамаарыштыр ай санында аӊгы төлевир бээр. Ону өг-бүле бүрүзүнүӊ акша-хөреӊгилиг шыдал-быразын барымдаалап тургаш, берип турар.

А үш болгаш оон-даа көвей уругларны өстүрүп кижизидип турар өг-бүлелерге дузалаары-биле, немей 5,9 миллиард рубльди Россияныӊ Чазаа база аӊгы үндүрүп бээр. «Бичии уруу үш харлыг апаарга чедир, олар база ай санында тускай төлевирни алыр эргелиг» — деп, Чазактыӊ парлалга албаны тайылбырлаан.

Дуза чедирер сорулга-биле федералдыг бюджеттен үндүрген 59 миллиард рубльди хөй уруг-дарыглыг 620 ажыг муӊ өг-бүле алыр.

Р.Демчик очулдурган.

#Социалполитика #Төлевирлер #РФ_тиңчазаа #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ БАЖЫНГА БОЛГАШ ЧҮРЭЭНГЕ ЧЕТКЕН
Следующая запись
ТУДУГ АКШАЗЫН БУЗУРГАН
Меню