Рубрикалар

Өг-бүлеге – күрүнениң деткимчези

Уруг-дарыглыг өг-бүлелерге социал деткимчени хандырып бээр талазы-биле федералдыг болгаш республика хоойлужудулгазын боттандырар сорулга-биле Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дараазында медээни дыңнаткан.

Уруг-дарыглыг өг-бүлелерге көрдүнген социал деткимче хемчеглерин  республикада кылып чорудуп турар. 2020 чылдың ноябрь 6-да байдал-биле ук яамының агар санынче дараазында саң-хөөлүг акша-хөреңги шилчип келген:

  1. Өскүс уругларга болгаш ада-иезиниң ажаалда хайгааралы чок арткан уругларга ай санында бээр дузаламчыга – 24 000 муң рубль;
  2. Ада-иезиниң ажаалда-тежээлдези чок арткан уругларга (при всех формах устройства детей) чаңгыс катап бээр дузаламчыга – 1 500, 00 муң рубль;
  3. 0-16 (18) харлыг уругларга ай санында бээр дузаламчыга – 12 382, 76 муң рубль;
  4. Бир дугаар уруу төрүттүнгени-биле (азырап алганы-биле) холбаштыр ай санында бээр дузаламчыга – 46 682, 79 муң рубль;
  5. Ажылдавайн турар хамаатыларга бичии уруун 1,5 хар чедир азырап олурары дээш бээр дузаламчыга – 45 787, 62 муң рубль;

5.1. Ажылдавайн турар хамаатыларга бир дугаар уруун 1,5 хар чедир азырап олурары дээш бээр дузаламчыга – 12 221, 16 муң рубль;

  1. 3-тен 7 харга чедир бичии уругларга ай санында бээр төлевирлерге – 175 506, 66 муң рубль;
  2. Шериг албаны эрттирип турар шериг кижиниң бичии уруунга ай санында бээр дузаламчызынга, шериг албаны эрттирип турар кижиниң иштиг-сааттыг када­йынга ай санында бээр дузаламчыга – 2, 500, 00 муң рубль;

Үстүнде айыткан күрүне дузаламчыларын болгаш ай санында бээр төлевирлерни ноябрь 11-ден эгелээш улустуң банкыда агар-санынче шилчидип эгелээр.

Үш дугаар болгаш ооң соонда төрүттүнүп келген уруунуң төрүттүнгени (азы ону азырап алганы) дээш ай санында бээр төлевириниң немелде акшаландырыышкынын манап турар.

 Раля Кама.

 

Предыдущая запись
БАЖЫҢ-БИЛЕ ХАНДЫРАР
Следующая запись
Чеди чүзүн малымайны доруктурза байыыр-ла мен
Меню