Рубрикалар

ӨГ-БҮЛЕГЕ РЕГИОННУӉ ИЕ КАПИТАЛЫН БЕРГЕН

Тывада хөй уруг-дарыглыг 196 дугаар өг-бүлеге «Демография» национал төлевилел ёзугаар күрүне деткимчезин берген.
Бии-Хемниӊ Суш суурда чурттап турар Илмурадовтарныӊ өг-бүлезинге бо чайын үш ийис төрүттүнген. Ийи кызын – Камила биле Карина, а оглун Сайын-Белек деп адап алганнар. Олар ам беш уруглуг болгаш, хөй ажы-төлдүг деп эрге-байдалдыг апарган.

– Үш ийистеривис төрүттүнген соонда, регионнуӊ ие капиталын, үш дугаар болгаш ооӊ соонда төрүттүнген уруглары дээш өг-бүлевиске социал төлевирни бээриниӊ дугайында билдириишкин киирген бис. Оон аӊгыда өг-бүлеге хары угда үш үрүг төрүттүнгенде, «Демография» деп национал төлевилел-биле аӊгы төлевир бээр чорду. Күш-ажыл болгаш социал политика яамызыныӊ специалистери шуптузун белеткеп долдуруп бердилер. Бистиӊ өг-бүлевиске ол аажок улуг деткимче болгаш өг-бүле бюджединиӊ элээн хөй кезии-дир.Чаа төрүттүнген уругларныӊ идик-хеви, аъш-чеми, оларныӊ сайзыралынга дүүшкен ойнаарактарыныӊ өртээ чиик эвес болгай. Бис, ада-иелер, уруг-дарыывыска эӊ эки шынарлыг чүүлдер турарын күзээр болгай бис – деп, Чейнеш Илмурадова өөрээн сеткилин үлешкен.

2021 чылда өг-бүлеге беш дугаар болгаш оон дараазында уруу төрүттүнген азы оларны азырап алган болза, ол өг-бүле регионнуӊ «Демография» төлевилелиниӊ киржикчизи апаар. Ол өг-бүлени деткип, 57 734 рубль төлевирни чаӊгыс катап бээр.

ТР-ниӊ Күш-ажыл яамызыныӊ төлээзи Чечена Дудуп хөй ажы-төлдүг Илмурадовтарныӊ өг-бүлезинге байыр чедиргеш, регионнуӊ ие капиталыныӊ сертификадын тывыскан.

Фехриддин биле Чейнеш Илмурадовтар ооӊ мурнунда Узбекистанга чурттап турганнар. Республиканыӊ Чазааныӊ деткимчези-биле төрээн Тывазынче көжүп келгеш, Суш суурга турумчуп чурттай берген. Дун оглу Камолидин – 3-кү класстыӊ өөреникчизи. Ийи дугаар оглу Карим 4 харлыг, амдыызында садик барбайн турар.

Бии-Хем кожууннуӊ чагыргазы бо өг-бүлени 2022 чылда губернаторнуӊ «Социал хөмүр-даш» төлевилелиниӊ киржикчилериниӊ даӊзызынче киирген дээрзин республиканыӊ Күш-ажыл яамызыныӊ парлалга албаны дыӊнаткан.

Рада ДЕМЧИК очулдурган.

Предыдущая запись
«ЭКОЛОГИЯ» НАЦИОНАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛГЕ 261 САЯ РУБЛЬ КӨРДҮНГЕН
Следующая запись
АМЫ-ТЫН – АЛДЫН
Меню