Рубрикалар

ӨЛЧЕЙ-КЕЖИИ АРБЫН БОЛЗУН!

Шагаа-2022 байырлалынга уткуштур төнчү чок аас-кежиктиӊ демдээ — өлчей удазынныг каасталганы Кызыл кожууннуӊ социал төвүнүӊ уруглары кылган.

Национал байырлалдыӊ каасталгазы — өлчей удазынын уруглар өнгүр чараш саазыннарга боттары чурааш, оюп кезип алган. «Өлчей-кежик удазынын» янзы-бүрү өӊнерлиг саазынга чыпшыргаш, удазын-биле дискеш, фойени, коридорну дерип каастан.

Пар чылында өлчей-кежик арбын болзун!

Шагааныӊ каас-чараш шимелдезин бичии чаштар социал төптүӊ ажылдакчылары-биле кады кылган дээрзин республиканыӊ Күш-ажыл яамызыныӊ парлалга албаны дыӊнаткан.

Р. ДЕМЧИК белеткээн.

Предыдущая запись
ХӨЙ-НИИТИ ТРАНСПОРТУНГА ОРУК ӨРТЭЭН ЭДЕ КӨРГЕН
Следующая запись
КЫЗЫГААР ТУДУУ – ХАНДАГАЙТЫ-БОРШОО
Меню