Рубрикалар

Өлден артар…

Бо дүне инженер бригадалары камгалал чалдарын быжыглаар ажылдарны кылып доосканын @tmgnews17 дыңнадып тур. Ниитизи-биле узун дургаар 170 метр чалга сайны төккен, “Дар” дачалар ниитилелиниң талазынче чоокшулап келген сугну доктааткан.

Аэромобильдиг бөлүглежилгениң күжү-биле дүн дургузунда сугну үндүр сордурар ажылдар бичии-даа үзүктелбээн. 09:00 шактың шалыпкын сан-медээ-биле алырга, “Дар” дачалар ниитилелинде 22 участок база 14 бажың сугга алыскан, камгалакчылар 62 дача бажыңын сугдан хостаар аргалыг болган.

Россияның Онза байдалдар яамызының Тывада кол эргелелиниң аэромобильдиг бөлүглежилгези девискээрлерни кезип, хынаарын уламчылап, сугга алыскан участоктарның суун сордуруп турар. Полиция ажылдакчылары сугга алыскан черлерде чурттап турар хамаатыларның эт-севиниң камгалалын хандырып турар. Түр хоргадал черлеринде 38 кижини тургускан.

#Үер #ОБЯ #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Бот-тускайлаң болгаш хостуу-биле шилип ап болур
Следующая запись
Түңнел шылгалда-кичээл
Меню