Рубрикалар

ӨРТЕКТИГ БЕЛЕКТЕР ОЙНААШКЫНЫ

Вакцинация
Кызылдың мэриязы улуг найысылалывыс Москваның үлегерин эдерип, коронавирус хамчыынга удур долузу-биле тарылганы алган улус аразынга өртектиг белектерни ойнадырын чарлаан.

Четверг санында тарылга алган кижилерниң соталыг телефонунуң дугаарын организакчыларже эмчилер дамчыдып турар. А пятница хүннеринде, дал дүъш турда Инстаграмның социал четкилери таварыштыр ойнадыр. Дорт дамчыдылга үезинде шупту ойнакчылар көрүп турда, дугаарларын барабандан уштуп, тиилекчилерни илередир.

«Өртектиг белектерни 6 неделя дургузунда ойнадып келир. Долу тарылганы алганнар телевизор, бензин-биле ажылдаар хирээ, смартфон, даараныр машина, блендер, пылесос болгаш оон-даа өске барааннарны алыр» — деп Кызылдың мериязының парлалга албаны дыңнаткан.

Бо чылдың август 2-ден тура тарылганың иелдирзин долузу-биле алганнар («Спутник Лайтты» чаңгысты алган) ойнаашкынга киржир эргелиг. Ооң мурнунда хүннерде тарыдып алганнар оюнга киришпес. Баштайгы белектерниң ээлери болур аас-кежиктиглер бо неделяда-ла билдине бээр.

Сөөлгү медээлер-биле алырга, Тывада 86902 кижи тарылганы алган. Ол дээрге 69,9 хуу. Долу тарылганы 66372 кижи, 53,4 хуу.

#Вакцинация #Кызылхоораймэриязы #Ойнаашкын #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
РЕСПУБЛИКАГА 103 ЧИЗЕ УЧАСТОГУН БЕЛЕТКЭЭР
Следующая запись
“ШҮШПЕҢ” ТУДУГЖУЛАР ДАҢЗЫЗЫН ТУРГУСКАН
Меню