Рубрикалар

100 чыл оюнга тураскааткан «ШЫН», «Тувинская правда» солуннар өңнүг үнген

Тыва Республиканың хүндүлүг чурттакчылары!

Бөгүн Республика хүнү база Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюнга тураскааткан «ШЫН» болгаш «Тувинская правда» солуннарның өңнүг үндүрүлгелери чырыкче үнген.

Байырлал солуннарын дараазында адрестерден садып ап болур: Арбат шөлүнде солун тарадыкчызындан, Калинин кудумчузунда 3 «г» дугаарлыг бажыңдан, «Тувапечать» киоскилеринден («Детский мир» садыының дужунда, 20 дугаар садыг чанында, «ВСК» садыының девискээринде, «Мөңгүлек» доктаамында, Арбат шөлүнде), Кызыл болгаш хоорай хевиринче кирген Каа-Хем суурда хөй ажыл-чорудулгалыг төптерде (МФЦ).

Айтырыглар тургустунуп келзе 8-923-267-07-49 дугаарлыг соталыг телефонче долгаар.

Предыдущая запись
БАЙЫРЛЫГ КОНЦЕРТ
Следующая запись
ТАР-ның 100 чылынга тураскааткан байырлыг концерттерин онлайн хевирге көрүп болур
Меню