Архив

Месяц: Март 2020

Тывада самбо школазы ажыттынган

Россия Федерациязының субъектилеринде “Самбону школаларже” деп бүгү Россия чергелиг төлевилел чедииш­кинниг ажылдап эгелээн. Ооң кол сорулгазы – самбо хүрештиң аргаларын школачыларга өөретпишаан, аныяк-өскенниң төрээн чуртунга ынак, күш-культура, спортка хандыкшылдыг чоруун…

Опан Сатка он айтырыг

«Шынның» аалчызы Хостуг хүрешке Европаның үш дакпыр чемпиону, Россияның алдарлыг спорт мастери Опан Владимирович Сат Шагаада «Шын» солунга аалдап чораан. – Март 8 бүдүүзүнде эр мөзү-шы­нарның көскү эдилекчизинден кандыг кысты…

Эки турачы гвардейжи Алексей Адыгбай

 Адыгбай акым Ананды Хертек чагырыкчының баштайгы өөреникчизи, Кара-Хөл сумузунуң Аревэ үүрүнүң секретарынга ажылдап чораан. Ол латинчиткен тыва бижикке сумунуң араттарын өөредир ажылга идепкейлиг киришкен.  Ачавыс Сайын-оол (Узун-Дарга) оглунуң дарга, культармейжи…

Чеди суму чону шагаалаан

Тес-Хемде Демир олуттуг, Ак Күске чылын Тес-Хем чону бедик көдүрлүүшкүннүг уткаан. Берт-Даг сумузунуң Шагаа байырлалы малчын Кызыл-оол Көк-оолдуң Өртең деп черде аалынга эрткен. Чарышка бир биле үш дугаа­рында Ю. Дуйнурнуң…

Чылдың чурукчузу — Алексей Кагай-оол

Тываның чурукчулары чыл дургузунда кылган ажылдарын түңнээри-биле делгелге эрттирери чаңчыл апарган. Аңаа “Чылдың тергиин ажылын” база “Чылдың чурукчузун” база илередир. Түңнел делгелгеге респуб­ликадан  72 чурукчу 106 ажылын киириштирген. Оларның аразында…
Меню