Архив

Месяц: Март 2020

Ак сеткил, найырал, билчиишкин – эртемденниң дүлгүүрү

Хакасияда чурттап, ажылдап чоруур эртемден-тюрколог, филология эртемнериниӊ доктору Алена Николаевна Чугунекова март айда мугур 50 харлаар. Ол кайгамчык бүдүштүг, топтуг-томаанныг, оожум чаӊныг кижи. Хөй чылдар дургузунда аӊгы-аӊгы – хакас, орус,…

Өлүм чок полктуң уруу

Эки турачы санитар да­йынчы Дарья Намзыраевна Кууларның (Одан-оол) уруу Дина Ондар авазының болгаш ооң эштериниң фронтучу оруун шинчилеп, материалдарны чыып, номну үндүреринге белеткээн. «Белен эвес ажыл болду. “Эглиш дивээн экер-эрес…

Авам — тылдың хоочуну

«Шынның» бийиринге Россияның Президентизи В.В. Путинниң Чарлыы-биле Улуг Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскаадып, 2020 чылды «Ат-алдарның болгаш сактыышкынның» чылы кылдыр чарлаан. Ынчангаш мен бо чүүлүмге авамның дугайында сактыышкынны кылбас аргам…

Тываларның ханын тулган дээн

Эрткен чылдың сентябрь айда Новосибирскиде Академ хоорайының Генетика болгаш цитология институдунуң эртемденнери Кызылга келгеш, Тываның Эртем төвү-биле кады (директору биология эртемнериниң доцентизи Ч.Н. Самбыла) шинчилел ажылдарын чоруткан түңнелинде, Тываның чурттакчы…

С. К. Шойгунуң адын ТывКУ-га тывысса

Сергей Шойгунуң адын Тываның күрүне университединге тывысса кандыгыл деп санал-оналымны киирип ор мен. Ынчан Сергей Күжүгетовичиниң делегейде алгаан билдингир ат-алдары Тыва чуртунуң, эвээш санныг тыва чонунуң ат-сураан улам бедик көдүрер…

Тоора-Хем кайнаар агарыл?

 Бойдус камгалалы Тожу кожууннуң төвү Тоора-Хем суурнуң чурттакчылары Айлаана Ондар, Наталья Владимирова, Анна Павлова огородтарын Тоора-Хемниң суу хөме алыр чыгыы деп дүвүрелин телевидениеге “Россияның улусчу фронтузу” хөй-ниити организацияның Тыва Республикада…

Даглыг черниң ховар аңы спортчуларны каттыштырган

«Ирбиш» – III хаак марафону Кызыл дептерде кирген ховар аң ирбишти камгалап-кадагалап, өстүреринче угланган болгаш кадык амыдыралды суртаалдаан хаак марафону дыштаныр хүннерде «Тайга» станциязынга болуп эрткен.  «Ирбиш аңны ырактан-даа көрген…

Чадаанага эртер аът чарыжын май айже чылдырган

Тывада коронавируска удур карантинни март 17-ден апрель 30-ге чедир чарлаан. Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол коронавируска удур комиссияны боду харыылап удуртурун март 16-да болган Аппарат хуралынга чугаалаан. Республика иштинге коргунчуг айыыл­га…

Таймир Сарыглар: «тыва аътка тейлээр!»

Хаак аъттар мунуп алгаш, чаржып… – Таймир Владимирович, республиканың Федерациязын черле аътка ынак, чылгычы уктуг кижи баштаар турган-на боор. Бодуңарны таныштырып көрүңерем. – Төрүттүнген черим Самагалдай. Ачам Владимир Базыр­ович аңаа…

Бөмбүрзектиң судалы

Хоорай иштинге халас халдыр Люксембург деп бичии күрүнеде пассажирлер акша төлевес. Чурттакчылар болгаш турис­тер ниитиниң транспортунга халас чоруп эгелээн делегейде бир дугаар чурт Люксембург апарган. Ындыг-даа болза, демир-орук-биле бирги класстың…
Меню