Архив

Месяц: Март 2020

Оюн Төлепович төлептиг

Улуг Тиилелгениң 75 чылынга Ада-чурттуң Улуг дайынынга немец-фашизмни тиилээринге бодунуң үлүг-хуузун киирген, ол ыдыктыг дайынга тыва эки турачыларның киржилгезиниң төөгүзүнге балалбас изин арттырып каан кижилерниң бирээзи — Оюн Төлепович Алдын-оол.…

Босса-Новага тыва көрүкчүнүң сеткили ханган

Тыва көрүкчү, дыңнакчы-биле алызындан таныш – 2017 чылда «Үстүү-Хүрээ» фестивалының эң эки бөлүү деп атка төлептиг болган «Отель Кали» бөлүүнүң март 14-те Тываның күрүне филармониязынга концерти болган. Краснояржыларның «чонче бирги…

Кижи төлү каяа-даа чораай-ла…

Артистиң аян-чоруу Кубаның төвү Гавана хоорайже углапкан корабль Атлант далайның орту кире берген эжиндирип бар чору. Дөрт дугаар каъттың 413 дугаар өрээлден соңгаже бакылап, кайгап-харап олур мен. Чартык километр хире…

Бурят театрның тыва артистери

Эрткен неделяда найысылал Кызылга “Байкал” театры ийи хонуктуң дургузунда “Мээң Бурятиям” деп концертин бараалгаткаш барганнар. Делегейде сураглыг театрның кайгамчык чараш концертин улуг магадал, таалал-биле сонуургап көрдүвүс. Солун чүүл, ол улуг…

Көшкүн чоннарның оюну – хендирбе сый шавары

«Шынның» аалчылары Тыва-биле кызыгаарлаттынып чыдар Тунка районнуң Аршан суурунга бурят чоннуң «Алтан-Мундарга» деп VI фестивалынга Тываның төлээлери барып, киришкеш келгени солун. Делегей чергелиг оюннуң дугайында Айдемир Тензин биле Макар Ынаалай…

ГИА, ОГЭ, ГВЭ деп чүл?

Ада-иелерге Доозукчу уругларлыг ада-иелерни бо хүнде дүвүредип чоруур айтырыг – шылгалдалар, аңаа белеткел. Ылаңгыя совет үеде өөренип чораан чамдык ада-иелер шылгалдаларга хамаарышкан “ГИА”, “ОГЭ”,  “ЕГЭ” деп хурааңгайлаан сөстерден шуут “бажы…

Үндезин Хоойлуда өскертилгелер амыдыралды экижидеринче угланган

Ие-чашты деткииринден эгелээш, амыдырап-чурт­таарының кудуку хемчээлинден эвээш эвес ажыл төле­вирин доктаадырынга чедир Россияның Конституция­зынга эдилгелер бистиң республикавыска кончуг чугула. Чаш уруглар төрүттүнер талазы-биле Тыва бирги черде-ле болгай, бисте өг-бүлелерниң 30…

Чазактың мобилдиг хүлээп алыышкыны Бай-Тайгада

Бо кожуунче Тываның Чазааның көжүп чоруур хүлээп алыышкыны Кызыл-Даг, Бай-Тал сумуларынга база Тээлиге ужуражылгаларны эрттирген. – Мынча хөй даргалар кээп турары биске, көдээ чонга, кончуг эптиг болгаш ажыктыг-дыр.Кызыл хоорай кирип,…
Меню