Архив

Месяц: Май 2020

Таңды: часкы хову ажылдары

Таңды кожуун Михаил Санниковтуң тараачын-арат ажыл-агыйның дузазы-биле “тараалаң Таңды” деп адын катап эгидип эгелээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң арынында ооң дугайында дыңнаткан.«Михаил Санников бодунуң ажыл-агыйын 100 гектарда…

«Урянхай. Тыва дептерни» номчуулуңар

Тыва деп чүл? Тывалар деп кымнарыл? Тыва бол­гаш урянхай деп сөстер ка­жан тыптып келгенил? Бистиң тыва чонувустуң амгы хевири кажан тургус­тунуп эгелээ­нил? Бо-ла бү­гү айтырыг­ларга харыыларны бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, Россия…

Эргим, хүндүлүг Сергей Күжүгетович!

Төөгүлүг, ба­йыр-найырлыг юби­лейиңер таварыштыр Силерге тыва чоннуң өмүнээзинден бол­­гаш амы-хуумда изиг байырны сеткил-чүректиң ханызындан чедирип тур бис! Хөй националдыг Россия күрүне­вистиң, чүс-чүс чыл төөгүлүг шерииниң ат-алдарлыг болгаш эрес-дидим чаңчылдарын камныы-биле…

Тываның алдарлыг оглу 65 харлаан

Бо хүн, май 21-де Тыва­ның алдар-сураглыг оглу, Россияның камгалал са­йыды, Россияның Маадыры, Армия генералы Сергей Күжүгетович Шойгу 65 харлап турар. Ынчангаш май­ның чылыг, аяс хүннериниң би­рээзи Тываның хөй омак-сөөк чоннарының…

Ада-чурттуң чалыы талантылары

Кызылдың президентиниң кадет училищези – РФ-тиң Камгалал яамызының оол болгаш кыс кадеттерни өөредип турар чаңгыс өөредилге албан чери. 2016 чылда бир дугаар кыс кадеттерни хүлээп ап турда, 1 олутка 15…

«Лунсинден” ачы-дуза

Лунсин – Тывада улуг компанияларның бирээзи. Чуртта тарап турар аарыг хамчык үезинде бо бүдүрүлге чонга улуг деткимчени база көргүзүп турар. “Лунсинниң» Кыдат чуртунда болгаш Тывада удуртулгазы бистиң республикага дуза чедирип,…

Сергей Шойгу – ёзулуг маадыр

Бо хүннерде бистиӊ чаңгыс чер-чурттуувус, Россияныӊ Маадыры, Россияныӊ Камгалал сайыды Сергей Күжүгетовичиге ханы мѳгейиглиг ѳѳрүп четтириишкиннер, шак мындыг эгелиг чүүлдер моол интернет, социал четкилерде дыргын тарап турар. Делегейде калбаа-биле тарап…

«Тыва дептер» — өндүр ажыл

Сергей Шойгу. Ол – бис­тиң чаңгыс чер-чурт­туувус. Ооң дугайында кым-даа бижип ханмас, чугаалап ханмас. Чүгле тыва чонда эвес, өске-даа эл-чоннарның чоргааралы, маадыры…  Бир чылын чанывыста төрел чонувус – тофаларның чурттап…

Чазактың Аппарат хуралындан

Обсервацияже солушкан эмчи ажылдакчылары болгаш контактылыг турган кижилерни чыттырары-биле эмнелге черлеринден аңгыда санаторий «Сереб­рянка», «Өдүген», «Чалама» болгаш «Буян-Бадыргы» гостиницалар ажыглаттынып турар. Иштики херектер ажылчыннарының аразындан 5 кижи коронавирустан аараан,­ 25…

Немелде күш

10 чаа автомашинаны тыва алган РФ-тиң Чазааның апрель 18-те № 1066-р айтыышкыны езу­гаар дүрген эмчи дузазы чедирер он чаа автомашиналарны Тывада эккелген дугайында, ук автомашиналарны эмнелге албан черлеринге дамчыдар езулалга…
Меню