Архив

Месяц: Май 2020

«Арыг сеткил – аялга дег»

(чогаалчы Майнак Сааяның 80 харлаан оюнга) Майнак Саая —  шүлүкчү сеткилдиг, шүлүкчү көрүштүг башкы кижи. «Сеткил-чүрээм аялгазын бижип көрейн» деп бодунуң бир шүлүүнде шын-на сеткилин, изиг күзелин илереткен. Сеткил-чүрээниң дүвүрелин,…

Тывада бот-хоргадал чурумун май төнчүзүнге чедир узаткан. экономика адырын ажылдадып эгелээриниң бирги чадазынче кирген

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралынга марттың төнчүзүнден регионда чоруп турар бот-хоргадал чурумунга хамаарыштыр шиитпирин чарлаан. «Россияның Президентизи марттың 11-де эрттирген хуралында бодунуң туружун бадыткаан: регионнарда байдалдар аңгы-даа болза,…

Республикада коронавирустан аарааш чок болган бир дугаар таварылга бүрүткеттинген

Май 13-те Тыва Республиканың кадык камгалал яамы­зынга сайыт А.М. Саттың киржилгези-биле брифинг болуп эрткен. Аңаа коронавирус халдавырлыг аарыындан аарааш чок болган бир дугаар таварылга демдеглеттингенин сайыт чугаалаан. Кадык камгалал яамызының…

Май 9-та шүүлген мөге Айдың Монгуш

«Шынның» аалчызы Аныяк мөгениң чедиишкиннерин айтыр болза, солун, чоргааранчыг-даа, 2018 чылда көшкүн чоннарның делегей чергелиг 3-кү оюнунга тиилээн. 2020 чылдың май 9-та шүглүп үнген дээш, моон-даа ыңай демдеглеп болур. Тываның…

Олар төрээн чурту дээш чаалажып чорааннар

Бо чылдыӊ майныӊ тос Тии­лел­гениӊ чеден беш чыл ою болгай: Көрей дайыныныӊ киржикчизи, күш-ажылдыӊ хоочуну Куулар Алдын-Херел Алдаевичиниӊ ол дайынга кады тулчуп чораан орус, тыва база өске-даа омак-сөөк эш-өөрүнүӊ дугайында…

Кайда-даа бок-ла, бок…

Май 8-те редакцияга «Дар» дача ниитилелиниң даргазы Саида Сат келгеш, хомудалын киирген. Ол дачаның девискээринде «Каа-Хем» уургай разрезиниң талазында каш-ла хонук бок-сак көстүп келген. Ында мал-маганның сегин октапкан болган. Ол…

Хайнак хүреш

Номчукчунуң бодалы Бистиң салгалда хүреш­пейн чораан эр кижи чок турган: бичии оолактан эгелээш, школачылар-пионерлер, аныяктар чыыштарынга хүрештер үстүр эвес, оон улам маевкалар, суму хүрештери уламчылаар. Ынчангаш «алдан-дөрттүң чириин» кым дуглавайн…

Боданганы ботка херек

Коронавирус. Ооң дугайында хүн бүрү чугаалап тур. Бажыңга олур. Аргалыг болза, араңар бир метр чартыктан ырак чоруңар. Ол бүгү сагындырыгны хүн бүрү шын сагып, алдынып турар бис бе?  Ынчалза-даа базым…

Эргим хоочуннар, тылдың ажыл-ишчилери болгаш дайынның уруглары! Хүндүлүг Тываның чурттакчылары!

Өндүр улуг байырлал – Тиилелге Хүнү-биле чүректиң ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Май 9 – кижи бүрүзүнге болгаш бүгү Россияга эң чугула бүгү чоннуң байырлалы. Бо хүнде бистер Ада-чурттуң…

Ада-чурттуң Улуг дайынының хүндүлүг хоочуннары болгаш тылдың ажыл-ишчилери! Эргим сибирьжилер!

Ада-чурттуң Улуг дайынынга Улуг Тиилелгениң 75 чыл ою-биле сеткил-чүрээмден байыр чедирип тур мен. Шак бо байырлалда патриотчу чоргаарал, ёзулуг өөрүшкү болгаш хемчээл чок кударал сиңген. Российжилерниң дыка хөй салгалдары ханы…
Меню