Архив

Месяц: Июнь 2020

Глава РТ

Шолбан Кара-Оол сегодня в 14:04.2020 г. Ежегодно мы представляем парламенту отчет о деятельности правительства. Не отказались от традиции и нынче, несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса. Институт отчетности…

ТЫВАНЫҢ УЛУСТУҢ АРТИЗИ СОФЬЯ КАРА-ООЛ

«Шын» солуннуң редактору Виталий Петров ат-сураглыг артист-биле чугаалашкан. – Тывага хөгжүмнүң джаз деп хевири кажан келгенил? Тыва культурага джаз тааржыр бе, таарышпас бе? Амгы үеде джаз кайы хире сайзырап турарыл?…

Тыва бодун тараа-биле хандырар ужурлуг!

«Шынның» аалчызы «Шынның» аалчызы, ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды Айдың Дун «Агростартап» төле­вилелиниң дугайында тайылбырлап чугаалаан. – Айдың Чечен-оолович, көдээ ажыл-агый талазы-биле «Агростартап» төлевилелиниң ду­га­йында чонга чугаалап көрүңерем. – Агростартап деп…

Мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулган

Амгы үеде бүгү-ле ажыл-агыйларда мал оолдаашкыны доозулган. Мал­чыннарның хөй кезии чайлагларынче көшкен. Республикада мал аарыг­ла­рын­дан малдың чаш төлүнүң өлүп-хораар чоруу демдеглеттинмээн. Ынчап кээрге респуб­ликада мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулганы ол. Республикада…

Коронавирустуг иелерден кадык кыстар төрүттүнген

Республиканың Перинаталдыг төптүң кол эмчизиниң оралакчызы Инна Лопсанның «Шын» солунга телефон таварыштыр бадыткааны-биле, май 26 биле май 28-те төптүң эмчи бригадазы ийи кыс уругларны аваларының кадыының аар байдалын барымдаалааш, «кесарево»…

«Тыва Ломоносовтуң» оглу

очерк «Улуг ажылды кылыптар чаңгыс-ла арга ­бар –­ аңаа хандыкшыл» – деп американ бизнесмен, «Apple Computer» компанияның тургузукчузу Стив Джобстуң чугаалап каан чалгынныг сөстери бар. Шынап-ла, хандыкшыл чокта кандыг үүле-херек…
Меню