Архив

Месяц: Август 2020

АҢНЫЫР СЕЗОНУ ЭГЕЛЭЭН

Республиканың аңныыр курлавырлыг черлеринден чайгы-күскү аңнаашкын сезону август 1-де ажыттынган.Аң-меңни чүгле тускай чөпшээрелдиг улус аңнаар. Ынчангаш чогуур чөпшээрелди алырда, чөпшээрелдиң үе-хуусаа доосту бергенде, ында бижээн аң-мең олчазының саны чеде берген…

«Школаже белеткениринге дузалаш!»

          Республиканың школалары чаа өөредилге чылын сентябрь 1-де эгелээр. «Школаже белеткениринге дузалаш!» ачы-буян чедирер акцияны кожуун, суурлар эрттирип эгелей берген.           Хөй уругларлыг өг-бүлелерге, амыдырал деңгели хирелиг улустарга үргүлчү дузалаар…

Чээлини база кредитти чээп алыкчының үезинде төлевээни дээш харыысалга

Чээлини база кредитти чээп алыкчыныӊ үезинде төлевээни дээш харыысалга Амгы үеде республикада чоннуӊ чээлини ап турары бедик чадада деп демдеглеп турар, Тыва Россия­ның эӊ-не бедик чаданыӊ чоннуӊ чээли ап турары…

Бүдүрүлгениң ажылы шуудап, сайзыраан

Чоннуң аразында кончуг эрес-кежээ, ажыл-агы­йын кызымаа-биле тургузуп алгаш, хөгжүдүп чоруур, бурунгаар үзел-бодалдыг сайгарлыкчылар бистиң аравыста бар. Оларның бирээзи Чадаанада бетон заводтуг сайгарлыкчы Күдер Сергеевич Килик дорт-ла хамааржыр. Ынчангаш аныяк сайгарлыкчының…

Чылыг болгаш чырык болзун дээш

Чылыг болгаш чырык болзун дээшКүстүң, кыштың соок үелеринге белеткел ажылдары кидин түлүк чоруп турарын ТР-ниң Оттулар чүүл болгаш энергетика яамызы дыңнаткан.Чуртталга-коммунал объектилери, оттулар-энергетиктиг комплекс, социал адыр, орук ажыл-агыйында план ёзугаар…

Бюджет хөреңгизинге деткимче

Россияның Саң-хөө яамызы 69 регионнарга деткимче бээри-биле, 100 млн. рубльду шилчиткен. Тыва Республикага 195477, 2 муң рубль хемчээлдиг дотация акшаны берген.Дотацияның хемчээлин тодарадырда, регионнуң бюджединден бирги ээлчегде акшаландырар ужурлуг чүүлдерин…

ЧАРТЫК КИЛ АЛДЫН

Республиканың алдын тывыштыг бир бүдүрүлгезинден алдын оорлап турган кижини туткан.Тыва Республикада Россияның Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының эргелелиниң ажылдакчылары бөлүк оперативтиг-дилээшкин ажылдарын эрттирген түңнелинде, Тываның 33 харлыг чурттакчызын тудуп алган.…

СЫН КЫРЫНГА

Чечен чугаа   Долгандыр дүмбей эзим. Ынаар-ла чер-дээрниң ындынче төнчү чокка чаптылып чорупкан ышкаш ол көстүр. Бедик чаагай сыннарның бо шыргай аргаларының аразы-биле изеттинген делгем эвес оруктап чартык сая чылгы…

Эргелерин билип алыр

          Кижи бүрүзү кадыын камгалаар болгаш эмчи дузазын халас алыр эргелиг            ТР-ниң Ыяап-ла медицина камгаладылгазының девискээр фондузунуң (ОМС) ажыл-чорудулгазының бир угланыышкыны дээрге хамаатыларның эргелерин хандырып бээри болгаш камгалаары. Ынчангаш…

АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА…

Тыва шай Тыва улустуң эң-не ыдыктыг, хүндүткелдиг чеми — шай. Тыва­ларның шай кылдыр ажыглап чораан үнүштери — сарыг шай, тоолаң бүрүзү, шеңне дазылы, бүрүзү, хадың чулдузу, черлик шай, дыт чөвүрээзи,…
Меню