Архив

Месяц: Август 2020

Эртежи кижи эзерлиг аътка таваржыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хүннүң-не хем кыдыын арыглап, аштап турар Владимир Намчал-оолович Бадыгырга бодунуң сеткилинден үш дугуйлуг чадаг тергени белекке берген. —     Бистиң аравыста боттарының уунда-ла ажыл-агыйын кылып чоруур улузувус…

ОКТААН БОКТАН ОРУЛГА

Долгандыр октап турар богувустуң 90 хуузу чук савалар, саазыннар, арага болгаш суксун шилдери, хаптар (целлофан) болуп турар. Ону бүдүрерде эвээш эвес акша үнүп турары билдингир. Өске чурттарда боктуң үнези алдын…
Меню