Архив

Месяц: Октябрь 2020

Өг-бүлеге социал деткимче

Тывага бо чылдың эгезинден тура 4500 бичии чаштар төрүттүнген. Оларның чээрби сези – ийистер. «Бичии уруглар төрүттүнген өг-бүлелерни акша-хөреңги-биле деткиири» регионалдыг төлевилелдиң, Тыва Республикада «Демография» төлевилелдиң кызыгаары-биле ийистерлиг болган өг-бүлелерге…

Социал керээ – амыдыралдың чаа оруу

Амыдыралдың берге байдалындан үнеринге күрүне дузалаар ужурлуг дээрзин Владимир Путин 2019 чылда Федералдыг Хуралга айыткалынга чарлап чугаалаан. Социал керээ – ядыы, чединмес чорук-биле демисежиринге эң-не чедимчелиг хемчег болур. Ооң тайылбырлааны-биле…

Тожунуң электроэнергиязы доктаамал апаар  2006 чылдан тура Тываже ажылдап кирер планныг Голев аттыг даг-руда компаниязы «Интергео» КХН октябрь 19-та Тыва Чазак-биле керээни чарган. Бо үе дургузунда Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң…

Кожууннарже пассажирлер аргыжылгазы дээш

          Кызыл хоорай биле 15 кожуун төптериниң аразынга пассажирлер аргыштырылгазынга ажылдап турган сайгарлыкчыларның керээзиниң хуусаазының доозулганы-биле холбаштыр Тываның орук-транспорт комплекизиниң яамызы мөөрейни чарлаан.           Кызыл – Ус-Элегес, Кызыл – Ээрбек,…

Эпидемиологтуг байдал

Тывада 1 аарыг кижини эмнээри 150 муң рубльдан 300 муң рубль чедир чарыгдалдыг Кадык камгалал яамызының “Шын солунга” дамчыткан сан-чурагайындан алырга, дамчыткан ортумак чарыгдалар 12-14 хонук чыда эмнедирге бо хире…

ЧАА МЕДИЦИНА ТӨВҮН АЖЫДАРЫ БИЛЕК, ААРЫГ КИЖИЛЕР КЭЭП ЭГЕЛЭЭН

«Май-июнь айларда, аарыг­ның кончуг шыпшыында, чаа терапия корпузун ажыдып, үш чүс ажыг аарыг кижилерни хары угда хүлээп ап, айыылдыг аарыгга үезинде удур туржуп шыдаан бис. Ам база байдал нарыыдап чоруп…

ИРБИШ – ХАРЛЫГ ДЕВИСКЭЭРЛЕР АРААТАНЫ

                                                                            Камгалалдыг амытаннарның Кызыл дептеринден                         Ирбиш (ирбис азы харлыг даглар пары) – диистер аймаанга хамааржыр улуг хемчээлдиг араатан аң.…

Коронавирустуң организмге салдары

  Делегейде шупту-ла чүве бодунуң хоойлузу-биле чоруур. Энергия болгаш электромагниттиг чалгыг дээрге делегейниң тургустунар дөзүнде хевир өскертириниң болгаш шимчээшкинниң ачызында турар боттуг чүүл. Өкпениң, чүрек, хан-дамыр системазының ажыл-чорудулгазын хынап турар…

Булуң-Бажында  10 дугаар «Эзирлерниң уязы»  дооступ турар

Эрзин кожууннуң Сылдыс суурда «Эзирлерниң уязы» деп төлевилел-биле шывыглыг спорт залы доос­тур чоокшулап турар. Кожуунда уругларның спорт школазының директору Баир Идамның чугаалааны-биле, тудугну бүгү чон-биле бо чазын тудуп эгелээн. Бо…

Дээди Хуралдың күскү сессиязының сорулгалары

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (пар­ламентизиниң) үшкү чыы­жының үшкү (күскү) сессиязы ажыттынгандан бээр ай ажа берген. Сентябрь 3-те эрткен бирги хуралга 50 айтырыгны көрген, оларның аразында 20 ажыг республика хоойлулары бар.…
Меню