Архив

Месяц: Октябрь 2020

Суурларда чаагайжыттынган эмнелгелер

Көдээниң хөгжүлдези Бо чылын көдээ суурларда ТР-ниң Кадык камгалал яамызының шугуму-биле 26 чаа эмнелге туттунуп турар. Көдээни хөгжүдери-биле федералдыг программа езугаар суурларда эмнелгелер чаартынган. Бети дизе, Бии-Хем кожуунну алгаш көөр…

Межегейден — бедиктерже

(Е.Б. Салзынмааның 90 харлаанынга уткуштур) Улуг-Хемге таваңгайлаан Улуг-Ийим, Кадыр-Ийим, Уруг чаштан ойнап өскен Улуг шынаа Межегейим. Тыва улустуң ырларының аразында эң-не нептерээн бо ырыны билбес кижи ховар. Ук ыры Тываның…

Найысылалда чаа медицина төвү

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол найысылал Кызылда тудуп турар чаа медицина төвүнде тудуг ажылдарының кандыг чадада келгенин көрүп чорааш, кижилерниң кадыын база амы-тынын камгалап алырынга улуг рольдуг чугула объект бо чылдың…

«Социал хөмүр-даш» төлевилелиниң дугайында дыңнадыг

Тыва Республиканың Чазааның 2020 чылдың март 23-ден 105 дугаарлыг «Социал хөмүр-даш» төлевилелин ёзугаар адрестиг социал ачы-дуза чедирип турарының дуга­йында база Тыва Республиканың Чазааның чамдык доктаалдарының күш чок болганының дугайында» доктаалы-биле…

Найысылалдың хөгжүлдези

ШАНХАЙДАН НЬЮ-ЙОРК ЧЕДИР АЯН-ЧОРУК Тыва Республиканың на­йысылалы Кызыл хоорай дугайында  эртемденнер, чогаалчылар болгаш композиторлар чеже-чеже төөгү барымдаалыг эртем ажылдарын, шүлүктерни, ырыларны биживээн дээрил. Кызыл-Эник Кудажы, Леонид Чадамба, Александр Даржай, Чооду…

Дүрген дуза чедирер техникаларны белекке берген

Дүрген дуза чедирер техникаларны белекке берген Владимир Путин бодунуң төрүттүнген хүнүнде Тывага дүрген дуза чедирер автомашиналарны белекке берген. Республиканың дүрген эмчи дузазы чедирер болгаш хай-халап медициназының төвү, Перинаталдыг төп, Барун-Хемчиктиң…

Хоойлу езугаар эвес…

Дээди Хуралга ««Амгы үе» телеканалдың хоойлуга удур шимчээшкининге соңгукчуларның кыйгырыы» деп темага төгерик стол болуп эрткен. Бо хуралга Дээди Хуралдың депутаттары, Иштики херектер яамызының ажылдакчылары, «Шанхай» микрорайоннуң чурттакчылары дээш оон-даа…

Ачы-буянныг акцияны демнии-биле эрттирген

«Школага белеткениринге дузалаш!» ачы-буянныг акцияның түңнеледерин үндүрген.«Тыва Республиканың девискээринге «Школага белеткениринге дузалаш!» ачы-буянныг акцияны эрттирериниң дугайында» ТР-ниң Чазааның 2020 чылдың июль 24-те үнген 294-р Айтыышкынын күүседир дээш, шупту муниципалдыг тургузугларга…

ТЫВАНЫҢ АТ-СУРАГЛЫГ ЭРТЕМ ТӨВҮ 75 ХАРЛААН

Сөөлгү үеде рационалдыг көрүш, технологизм, бай-байлак чуртталгаже чүткүл тергиидеп турар делегейге дың чаңгыс тыва черивисти, төрээн дылывысты, ханы дөстүг төөгүвүс, культуравыс­ты камгалап, карактап, ол ышкаш чон­нуң база кижиниң хостуг чоруун,…

Бичии Сыгаан оол дугайында

Тыва Республиканың Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрында чаа шии немешкен. Ону театрның чогаал адырының редактору Кежик Конзай Эдуард Донгактың «Сыгаан» деп чечен чугаазынга үндезилеп бижээн. Тываның күрүне университединде Мария Күжүгеттиң удуртуп…
Меню