Архив

Месяц: Ноябрь 2020

Тыва, Россия – Мэн штат, АКШ: хайым 7-7!

Тыва Республиканың Шыдыраа эвилелиниң медеглели Хостуг хүреш талазы-биле Москва­ның дээди шаңналын тыпсыр чурттар аразының маргылдаазынга Начын Куулар алдын медальдар чаалап ап турар аразында, НТВ телеканалга чурттар аразының «Сен – тергиин-дир…

Чеди чүзүн малымайны, доруктурза байыыр-ла мен

Соруктуу кончуг, малчыннай берген Мугур-Аксы суурдан ырак эвес кыштагда хоочун малчын Александр Чыдым-оол мынчаар чугааланып олурду: – Бүгү назынымда мал кадарып келдим, совхоз, колхозтуң шээр малын онча-менди малдап чораан мен.…

«Коронавирус 5 чыл болгаш бистен адырлыр»

Ноябрь 13 – Делегейде караа көрбестер хүнү “Шынның” аалчызы, Орлан Николаевич Баян, боду хам болурундан аңгыда, төрүмелинден караа көрбес салым чолдуг болза-даа, амгы үеде чону-биле кады ажылдап чоруур, ажыл-ишке кызымаккай…

Чеди чүзүн малымайны доруктурза байыыр-ла мен

Чүткүп тургаш, малчыннай берген Мугур-Аксы суурдан ырак эвес кыштагда хоочун малчын Александр Чыдым-оол мынчаар чугааланып олурду: Бүгү назынымда мал кадарып келдим, совхоз, колхозтуң шээр малын онча-менди малдап чораан мен. Беш…

Өг-бүлеге – күрүнениң деткимчези

Уруг-дарыглыг өг-бүлелерге социал деткимчени хандырып бээр талазы-биле федералдыг болгаш республика хоойлужудулгазын боттандырар сорулга-биле Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дараазында медээни дыңнаткан. Уруг-дарыглыг өг-бүлелерге көрдүнген социал деткимче хемчеглерин  республикада…

БАЖЫҢ-БИЛЕ ХАНДЫРАР

Тыва Республикада өскүс уругларны болгаш ада-иезиниң ажаалда-тежээлдези чок арткан уругларны тускайлаттынган чурттаар оран-сава хөлезилээр керээ ёзугаар чылдың-на бажың-биле хандырып турар. Ол программа-биле 2019 чылда айыттынган категорияның хамаатыларының аразындан 150 кижини…

БӨМБҮРЗЕКТИҢ СУДАЛЫ

Арменияның болгаш Азербайджанның чепсектиг күштери оларның амгы ээлеп алганы туруштарында шимчевейн турупканнар, а Даглыг Карабахта оларның удур-дедир туруп алган турар шугумун дургаар тайбың тудар российжи шериглерни киирип, орта тургузар деп…

«Кыштаг – аныяк өг-бүлеге» төлевилел боттаныышкында

  Аэлита Баян-Далай: «АНЫЯКТАРГА ДЫКА АЖЫКТЫГ ТӨЛЕВИЛЕЛ-ДИР»   Денис биле Аэлита Баян-Далайлар эрткен чылын бо төлевилелге киржир эргени конкурс езугаар алгаш, Кызыл кожууннуң Баян-Кол сумузунуң девикээринде Муңгаш-Эл деп черде чаа…

Социал өскүс чорукту болдурбазы-биле ажылды күштелдирер

Республикага 2020 чыл­­дың тос айларының иш­тинде назы четпээн 50 уруглар ада-иезиниң хайгааралы чок артканының дугайында аналитиктиг медээни Тываның Чазаа дыңнадып турар. Уруг-дарыын төрээн ада-иези азырап өстүрүп кижизидер чаңчылды кадагалап алыры-биле…

ЧУРТТУҢ ПАТРИОТЧУ ШУУЛГАНЫ

Бүгү Россияныӊ патриотчу шуулганы бо чылдыӊ декабрь 9-11 хүннеринде онлайн чуруму-биле эртер. Шуулганга амгы үеде Россияга патриотчу кижини канчаар кижизидериниӊ дугайында чугула айтырыгларны чугаалажыр. Патриотчу кижизидилге системазыныӊ киржикчилери аӊаа чыглып,…
Меню