Архив

Месяц: Ноябрь 2020

Төлевилел боттаныышкында

                          Шолбана Куулар: «ЧЕМГЕРИКЧИ ИНЭЭВИСТЕН СЕС БАШ МАЛ БОДАРААН» Боттары ам-даа аныяк Шолбана биле Салчак-оол Кууларлар чеди ажы-төлдүг. Кайызы-даа Кызыл кожууннуң культура эргелелинде ажылдап турарлар – бирээзи ында таңныыл…

Кызылдан Москваже авиарейстерниң субсидияларын октябрьда катап эгелээн

«ШЫННЫҢ» МЕДЭЭЛЕРИ Тываның чурттакчылары октябрь 11-ден эгелеп Москваже чиигелделиг билеттер-биле ужар арганы катап алган. 2020 чылдың апрельден эгелеп, акша-хереңгиниң че­дишпестээнинден Кызыл биле Москва аразынга субсидиялыг рейстер ушпастаанын сагындыраал. «ИрАэро» компания…

Чаңгыс өг-бүле дег, демниг чоннар бис

Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү дээрге бистиң кижилеривистиң келир үеде бүгү чоннуң болгаш чурттуң эрге-ажыы дээш, хууда чөрүлдээлерни ажып эртип билирин демдеглеп турар байырлал. Бо салым-чаяан чаңгыс эвес удаа Россияны үндезин…

Чаңгыс өг-бүле дег демниг чоннар бис

Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү дээрге бистиң кижилеривистиң келир үеде бүгү чоннуң болгаш чурттуң эрге-ажыы дээш, хууда чөрүлдээлерни ажып эртип билирин демдеглеп турар байырлал. Бо салым-чаяан чаңгыс эвес удаа Россияны үндезин…

Социал өскүс чорукту болбурбазы-биле ажылды күштелдирер           Республикага 2020 чылдың тос айларының иштинде назы четпээн 50 уруглар ада-иезиниң хайгааралы чок артканының дугайында аналитиктиг медээни Тываның Чазаа дыңнадып турар.           Уруг-дарыын…
Меню