Архив

Месяц: Декабрь 2020

«Өттүр көөрлер» — эң-не тывынгыр болгаш баштак команда

Эрткен неделяда «Каткы-биле дең эргелиг бис» деп инвалидтер аразынга оюн-баштак фестивалы болуп эрткен. Ук хемчегни Пре­зидентиниң грантылар фон­дузунуң деткимчези-биле Улусчу чогаадылга төвү болгаш Тываның тывынгырлар болгаш хөглүглер шимчээшкини организастап эрттирген.…

БУЯННЫГ ҮҮЛЕ

          Тыва Республиканың суд приставтары эмнелгелерге чугула херектиг хан бээр ачы-буянныг үүле-херээн уламчылап турар.           ТР-ниң суд приставтарының албаны 15 чыл бурунгаар тургустунган үезинден эгелээш, аарыг улуска ачы-дуза чедирип, боттарының…

Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган

Тываның юстиция яамызының организастааны-биле Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төптүң ажыдыышкыны болган. Моон соңгаар күүсекчи эрге-чагырга органнарының юристери, болчукчулар, ТывКУ-нуң юридиктиг клиниказының төлээлери республиканың чурттакчыларынга, оларны дүвүредип турар, ооң иштинде кредиттерге…

112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…

112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…Республиканың девискээринде камгалал шугумунуң 112-системазының дугайында медээлерни кижи бүрүзү билир ужурлуг.Камгалал шугумунуң «112» деп чаңгыс аай дугаары 11 аңгы муниципалдыг девискээрлерде: Кызыл биле Ак-Довурак хоорайларда,…

АК-ДОВУРАК – АБАКАН ОРУУ МООЛ – РОССИЯНЫҢ КОЛ ТРАССАЗЫ БОЛУР

Тываның Баштыңы болгаш федералдыг казна албан чериниң «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузу Андрей Андреев-биле ажылчын ужуражылганы эрттирген, аңаа республиканың орук ажыл-агыйының чидиг айтырыгларын чугаалашканнар.Чугаа үезинде талалар Тываның автомобиль оруктарының хоойлу ёзугаар…

 «Чаа сорук» төлевилели боттаныышкында                      

                                                                        АРСЕНТИЙ ООРЖАКТЫҢ БАШТАЙГЫ  КЫШТАГЛААШКЫНЫ Кыштың баштайгы айы декабрь бодунуң эргезинче киргени-биле республиканың кожууннарында мал кыштаглаашкыны кидин түлүк эгелээн. Келир чылда мал продукциязы кайы хире болуру ооң канчаар эрткенинден…

Уруглар-биле кезээде кады бис

Кадыкшылының арга-шинээ кызыгаарлыг уруглар-биле кезээде кады бисКызыл хоорайның муниципалдыг бюджеттиг өөредилге албан чериниң (МБӨАЧ) № 4 ортумак өөредилге шко­лазының (ОӨШ) чанында Дистанция­лыг өөредилгениң муниципалдыг төвүнде (ДӨМТ) Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүнге тураскааткан…

ШКОЛАГА АЛДАР-АДЫ МӨҢГЕ АРТАР

Тывада база бир хоочун өөредилге черлериниң бирээзи, 1934 чылда улус-чоннуң ажы-төлүн эртем-билигге чедирип эгелээн Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек суурда ортумак ниити өөредилге школазы, эрткен 2019 чылда 85 чыл болган байырлалын демдеглеп…

ОРУКТАР, ОРУКТАР, ЧУРТУВУСТУ ЭРГЭЭН ОРУКТАР

«Восток» деп КХН-ниң чиңгине директору, Дээди Хуралдың депутады Сергей Уюсов орук ажыл-агыйының дугайында чугаалап тур:— «Восток» ХКН-ниң орук кылыр ажылчыннары ноябрь 30-де Чадаана – Хандагайты федералдыг автооруктуң узуну 15 километр…

Тываның Баштыңы болгаш Федералдыг казённуг албан чериниң «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузу-биле республиканың орук ажыл-агыйының чидиг айтырыгларын чугаалашканнар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Федералдыг казённуг албан чериниң (ФКА) «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузу Андрей Андреев-биле ажылчын ужуражылганы эрттирген, аңаа республиканың орук ажыл-агыйының чидиг айтырыгларын чугаалашканнар. Чугаа үезинде талалар Тываның автомобиль…
Меню