Рубрикалар

2021 чылда Тывага национал төлевилелдерниң күүселдези

Республиканың бүгү муниципалитет тургузугларынга 28 хөй-ниити девис­кээрин тургускан.

Төлевилелдиң ачызында найысылалда болгаш кожууннарда чадаг-тергелиг маңнадыр оруктар, чурттакчылыг черлерже киир эгген черлерде демдектер, адрестер, дыштанылганың сесерликтери, ниитиниң чаагайжыттынган девискээрлери көстүп келген.

Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда суг алыр черниң чаартылгазы уламчылап турар. Ындыг ажылдар Шагаан-Арыг хоорайның суг алыр черинде эгелээн.

Хову-Аксы суурда база Кызыл хоо­райда хөй аал чурттаар 2 бажыңны туткан, ынаар чурттаар харык чок калган деп санаттырган бажыңнардан 68 кижи азы 27 өг-бүле көжүп кирген.

Чуртталга оран-савазының тудуунуң хемчээлдери 108,5 муң дөрбелчин метр болган.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

Предыдущая запись
2021 чылда Тывага национал төлевилелдерниң күүселдези
Следующая запись
ЭМ-ТАҢ АЙМАА ЧЕТЧИР, ӨРТЕКТЕР ӨЗҮЛДЕЗИ ЧОК
Меню