Архив

Месяц: Июнь 2021

Харылзаа шугумун шөйүп эгелээн

Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы “Чурагайлыг экономика” национал төлевилелче кирип турар “Информациялыг инфратургузуг” федералдыг төлевилелди боттандырары-биле кожууннар болгаш сумулар чагыргаларының даргалары-биле харылзааның оптиктиг удазын шугумун шөер дөзевилелди дугуржуп эгелей бергенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

Кандидаттар тодараттынган

“Чаңгыс демниг Россия” партиязының регионалдыг салбырының секретары, Тыва Парламентиниң даргазы Каң-оол Даваа Тываның чурттакчыларының бадылаашкынга хамааты туружунуң бедиин онзалап демдеглээн.
Баш бурунгаар бадылаашкынга идепкейлиг киржилгези дээш соңгукчу бүрүзүнге “Чаңгыс демниг Россия” партиязының Тывада регионалдыг салбыры өөрүп четтиргенин Дээди Хуралдың даргазы илередип турар.

Меню