Архив

Месяц: Август 2021

УЖУРАЖЫЛГА КОНЧУГ ҮНЕЛИГ БОЛГАН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Москва хоорайга сургакчылап турар үезинде чурттуң Президентизи-биле ужуражылгага демдеглеттинген айтырыгларны шиитпирлээр ажылдарны чорудуп турар. Ол Россияның экология болгаш бойдус курлавырларының сайыды…

САЯНА ЧЫКАЙ – «МААДЫР-ИЕ» ХӨРЕК ДЕМДЭЭНИӉ ЭДИЛЕКЧИЗИ

Тыва Арат Республиканыӊ үндезилеттингенинден бээр 100 чыл болган төөгүлүг байырлал өг-бүле бүрүзүнге онзагай болуушкун бооп артар. Ук улуг байырлал Чыкай аймакка база бодунуу-биле тускай, чараш белекти сөӊнеп берген.

ИНТЕРНЕТКЕ ЧЕТТИРДИМ

50 хардан өрү назылыг улуска «Интернетке четтирдим – 2021» деп бүгү Россия чергелиг мөөрей эгелээн. Аӊаа киржир күзелдиглер чагыгларын октябрь 15-ке чедир киирип болурун Тываныӊ Пенсия фондузу дыӊнаткан.

КЫЗЫГААРЛААШКЫННЫГ ХЕМЧЕГЛЕРНИ КОШКАТКАН

Август 24-тен эгелеп хөй-ниити чемненилге черлеринден аңгыда, парктар, музейлер, ном саңнары болгаш хөлдер чанының дыштанылга черлеринге кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни кошкаткан дугайында медээни ТР-ниң Чазак Баштыңының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Айдыс Сат журналистерге дыңнаткан.

КИЖИЛЕРЖЕ САГЫШ САЛЫЫШКЫН ЧУГУЛА

Владимир Путинниң “Чаңгыс демниг Россия” партиязының төлээлери-биле ужуражылгазынга чугаазын ТР-ниң Чазак Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг  бодунуң социал четкиде блогунга онзалап демдеглээн:

ААРААН УЛУС САНЫ ЭВЭЭЖЕП ЭГЕЛЭЭН

Эрткен неделяның эпидбайдалы-биле алырга, Тывада коронавирус хамчыктыг аарыгдан аараан улустуң саны 113 чедир кызырылган. Республика девискээринге ниитизи-биле 739 кижи аараан деп демдеглеттинген.

ШЕРИГ РАЛЛИ-2021

Хары угда шеригжиткен делегей чергелиг ийи мөөрейни, а ол дээрге “Шериг ралли” болгаш “Аъттыг марафон” бо чылын Тывага эрттирерин шиитпирлээн. Конкурстуң байырлыг ажыдыышкыны Кызыл кожуунда Кара-Хаак полигонунга болган. Аңаа Россия Федерацияның, ооң-биле чергелештир Төп Азияның болгаш даштыкы чурттарның Камгалал яамыларының төлээлери, Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери киришкен.

АЧЫ-БУЯН АКЦИЯЗЫ ЭГЕЛЭЭН

«Школаже киреринге дузала» ачы-буян акциязы Тывада эгелээн. Ук акция август 20-ден сентябрь 20-ге чедир болур. Акцияның сорулгазы — хөй ажы-төлдүг болгаш чединмес өг-бүлелерниң уругларынга өөредилге херекселдери болгаш идик-хеп-биле дузалажыры. Ачы-буян чедириксээн хамаатылар школачыларга өөредилге номнары, кыдырааштар, сумкадан эгелээш идик-хепке чедир берип болур дээрзин регионнуң күш-ажыл яамызы дыңнаткан.

ТЫВАНЫҢ ЧАЗААНГА ЧУРТТАЛГА ТУДУУН ЧУГААЛАШКАН

Тыва Республика Чазааның даргазының бирги оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаны күүседир дээш база Тываның школаларында үшкү ээлчегни чок кылыр дээш регионнуң чазаа кандыг хемчеглер ап турарын чугаалаан.

Меню