Архив

Месяц: Октябрь 2021

БАШКЫЛАРНЫҢ ШАЛЫҢЫНГА ХАМААРЫШТЫР ЭДИЛГЕЛЕРНИ КИИРГЕН

ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Елена Хардикова, ТР-ниң саң-хөө сайыды Орлан Достай болгаш ТР-ниң өөредилге сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Алексей Храмцов башкыларның акша-шалыңының эдилгелеринге хамаарыштыр тайылбырны кылган.

ТЫВАНЫҢ СОЦИАЛ-ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг октябрь 26-да, Москва хоорайга, Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Виктория Абрамченконуң Сибирь федералдыг округтуң губернаторлары-биле регионнарның социал-экономиктиг сайзыралынче угланган төлевилелдерни болгаш өзек айтырыгларны тодарадыр айтырыглыг хуралынга киришкен.

ТОДАРГАЙ ХАРЫЫНЫ БЕРГЕН

Тыва Республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Эдуард Сандан 3 хардан 7 харга чедир уруглар акшазының төлевиринге хамаарышкан чидиг айтырыгларга тодаргай харыыны берген.

ТӨРЭЭН ДЫЛ – САЙЗЫРАЛДЫҢ БИР ОРУУ

Тыва дыл хүнүнге Филология эртемнериниң доктору Шулуу Чыргал-оолович Саттың чырык адынга тураскааткан эртем-практиктиг конференция Тываның күрүне университединге чылдың-на болуп эртер чаңчыл апарган. “Бо конференцияны он ажыг чылдар дургузунда чылдың-на бир…

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗААНДА

Тыва Республиканың Чазааның аппарадының ээлчеглиг хуралы октябрь 25-те болган. Ону Тываның Баштыңының – Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Александар Брокерт башкарып эрттирген.

ТЫВАЖЕ КУРУГ ЭВЕС, А ДОЛУ «ЧҮЪКТҮГ» КЕЛДИМ

«Аъттың сөөрткен тергезиниң дугуйлары чуглуп-ла олурар. Амыдырал чуузазы чылып-ла олурар. Амы-тын чок чөрүү, дедир улаачызы аъдын какпас, аксын тыртпас чортуп-ла олурар…

КОВИДКЕ УДУР МАССАЛЫГ РЕЙДИЛЕР ЭГЕЛЭЭН

Тыва Чазактың айтыышкыны ёзугаар, коронавирус халдавырлыг аарыгга удур ажыл чорударынче угланган санитар-эпидемиологтуг негелделерни хажыдып турар улусту илередири-биле рейдилер чорудар бөлүктерни тургускан. Ол бөлүктерже федералдыг болгаш регионалдыг эрге-чагырга болгаш тус черниң бот-башкарылгазының ажылдакчылары кирип турар.

ФЕЛЬДШЕР-АКУШЕР ПУНКТУЛАРЫН БЫЖЫГ ЫЯШ-БИЛЕ ТУДАР

Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыр регион программазын боттандырары-биле, республиканың алды кожуунунга ийи эмчи амбулаториязын база чеди фельдшер-акушер пунктузун (ФАП) тудар. Бо чылдың төнчүзүнге чедир ол тудугларны доозар.

Меню