Архив

Месяц: Октябрь 2021

«ТЫВАНЫҢ ДАГ-РУДА КОМПАНИЯЗЫ» КЫШКА БЕЛЕН

Ам бо хүнде Тываның хереглекчилерин эң кол одаар чүүл — хөмүр-биле хандырар чаңгыс борбак бүдүрүлге — «Тываның даг-руда компаниязы» (ТДРК) кызыгаарлаттынган харыысалгалыг эштежилге (КХЭ) болуп турар.

ОПЕРАТИВТИГ ШТАБ ХУРАЛДААН

Октябрь 21-де, Тыва Республиканың Чазааның чанында коронавирус халдавырын тарадып-нептеретпес талазы-биле оперативтиг штабтың хуралында, республика девискээринде хамчык аарыының талазы-биле сөөлгү байдалды сайгарбышаан, РФ-тиң Президентизи В. Путинниң октябрьның 30-ден ноябрь 7-ге чедир ажыл хүннери эвес кылдыр чарлаанынга даянгаш, алыр хемчеглерни чугаалашкан.

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ЭПТИГ БАЙДАЛДЫ ТУРГУЗАР

Октябрьның 20-де Кызыл хоорайга “Мээң бизнезим” деп коворкинг-төпке Тыва Республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт Тываның сайгарлыкчылар ниитилелиниң кежигүннери-биле ужурашкан. Аңаа Тыва Республиканың садыг-саарылга черлеринге болгаш хөй-ниитиниң чемненилге черлеринге ковидке удур паспорттарны нептередириниң дугайында чугаалашкан.

РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗААНЫҢ ЧАА СОСТАВЫН БАДЫЛААН

Октябрь 21-де Республиканың Дээди Хуралының (парламент) ээлчеглиг бешки хуралында, депутаттар Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның киирген саналын деткип, Тимур Кууларны, Елена Хардикованы, Уран-оол Ондарны, Дмитрий Румянцевти, Сергек Хертекти база Менги Хомушкуну…

ЧАШТАРЫВЫС ЧАРАШ ЧҮҮЛГЕ ӨӨРЕНЗИН

“Демография” национал төлевилел-биле Тээли суурда “Белек” аттыг уруглар садының ясли бөлүүнге хамааржыр 30 олуттуг немелде тудуу доозулган. Ооң байырлыг ажыдыышкыны октябрь 20-де болган. Аңаа кожууннуң даргалары, өөредилге адырының удуртукчулары, ада-иелер кээп киришкен.

УРАН ЧҮҮЛ ЧОННУУ БОЛУР

Бай-Тайгада национал төлевилелдерниң боттанылгазы Октябрь 20-де Бай-Тайганың Хемчик сумузунга “Культура” национал төлевилел аайы-биле чаарттынган Культура бажыңының байырлыг ажыдыышкыны болган. Аңаа ТР-ниң культура болгаш туризм сайыдының оралакчызы Салим Санчы болгаш кожуун,…

ТӨРЭЭН ДЫЛЫВЫС САЛЫМ-ЧОЛУ ДЭЭШ…

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг эртемден Мира Бавуу-Сюрюн-биле ужурашканын социал четкиде бодунуң арынынга демдеглеп бижээн.

ЁЗУЛУГ ТЫВА ӨГЛЕРНИҢ ОНЗАГАЙЫН ЧИДИРБЕС ДЭЭШ

Октябрь 20-де Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг суурунга чазаныр цехтиң ажыдыышкыны болган. Аңаа ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызының, ТР-ниң экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Меңги Кара-оол, ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузунуң директору Азияна Пирлей болгаш фондунуң специалистери, кожууннуң удуртулгазы киришкен.

Меню