Рубрикалар

28 МУҢ ӨГ-БҮЛЕНИ КАРТОФЕЛЬ-БИЛЕ ХАНДЫРАР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның бот-идепкейи май айда эгелээн “Өреге бүрүзүнге – картофель” төлевилели 28 муң ажыг өг-бүлени картофель-биле хандырар аргалыг болган.

Ук төлевилелдиң дугайында бөгүнгү аппарат хуралынга Чазак Баштыңының оралакчызы – регионнуң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Уран-оол Алдын-оолович Ондар илеткээн.

Бо хүнде республиканың бүгү-ле кожууннарында болгаш хоорайларында картофель олуртур ажыл доозулган. 261 гектар шөлде 380 тонна ажыг картофель тарыттынган. Оларның 188 гектары хууда бажыңнар чанында участоктар, 65,2 гектары коллективтиг тарылга черлери. Төлевилелди боттандырары-биле огород чок өг-бүлелерге 92 га черни болгаш картофель болгаш ногаа аймаа тарыыр черни аңгылаан.

Төлевилелдиң киржикчилеринге дүжүттү алыры-биле олурткан картофельди чогуур аайы-биле ажаап-карактаары, үезинде суггарары, довураан коптарып хөмери, одуруглар аразын болбаазырадыры арткан.

Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының баш бурунгаар медээлери-биле, бо чылын 2824 тонна картофель дүжүдүн алыр.

#Өрегебүрүзүнге_картофель #Губернатортөлевилел #Күш_ажылболгашсоциалполитикаяамызы #Аппаратхуралы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
“СОЦИАЛ КАРТОФЕЛЬ” ЧОГУМЧАЛЫЫН КӨРГҮСКЕН
Следующая запись
БИИ-ХЕМДЕ ДҮРГЕН АЖЫЛДААР ИНТЕРНЕТ
Меню