Рубрикалар

43 ШКОЛА АМГЫ ҮЕНИҢ КОМПЬЮТЕР ДЕРИИН АЛЫР

«Чурагайлыг өөредилге хүрээлели»

2022 чылда «Өөредилге» национал төлевилелдиң «Чурагайлыг өөредилге хүрээлели» программа-биле Тыва Республикада 43 школа амгы үениң компьютер дериг-херекселдерин алыр. Чаа дериг-херексел информастыг технологиялар дузазы-биле өөредилге материалдарын солун боорда, чедимчелиг кылдыр тайылбырлаарынга ажыктыг.

Регионнуң Өөредилге яамызы 1-ден 11 класстарның шупту эртемнерде школа программазының темаларын аңаа ажыглап болурун демдеглээн. Амгы үеде 214 школа, колледж, техникум дүрген харылзаалыг интернетте кошкан дериг-херексел-биле дериттинген. 2020-2022 чылдарда ук программаны боттандырар дээш республиканың 257 өөредилге албан черин компьютер болгаш таныштырылга дериг-херексели-биле чепсеглээр.
«Чурагайлыг өөредилге хүрээлели башкыларга информастыг технологияларны ажыглап кичээлдерни солун кылдыр организастаар тергиин арганы бээр. Өөреникчилер чурагайлыг ханы билиглерни алыр» — деп, өөредилге сайыдының оралакчызы Юрий Ооржак чугаалаан.

Тываның Чазааның парлалга албаны.

Предыдущая запись
МӨҢГЕ НАЗЫННЫГ ЧУРУКЧУ
Следующая запись
«ЧҮРЕКТЕРНИ ОТТУРБУШААН»
Меню