Рубрикалар

5 287 КИЖИ ВАКЦИНАНЫҢ ИЙИГИ ТАРЫЛГАЗЫН АЛБААН

Тываның Кадык камгалал яамызы чаа коронавирус халдавырындан база ону аар эрттеринден камгалал кылдыр тарылганың долу курузун салдырып алыры чугула деп айтып турар.

Июль 28-те эрткен Covid-19-ка удур оперативтиг штаб хуралында, вакцинаның ийиги кезээнче 5 287 кижи келбээн, а 3 893 кижи саадап салдыртканын ведомство дыңнаткан.

Бай-Тайга кожуунда тарылганың бирги кезээн алган кижиниң 25 хуузу, азы 685 кижи ийигизин салдырып келбээн. Ийиги черде Эрзин кожуун, бир дугаарын тарыдып алгаш, ийигизинче келбээн кижиниң саны — 273.

Чаа-Хөл кожуунда бир дугаарын тарыткан кижилерниң 10,5 хуузу, азы 220 кижи ийигизин манап турар. Тожуда – 246 (10,6%), Кызыл хоорай поликлиниказында – 1001 (7,9%), Чеди-Хөлде – 145 (7,9%), Тес-Хемде – 164 (7%), Тере-Хөлде – 35 (7%), Чөөн-Хемчикте – 347 (6,8%), Барыын-Хемчик кожуунда – 345 кижи (6,3%) долу курсту ам алыр.

Кызыл кожуунда, Республиканың № 1 эмнелгезинде, Сүт-Хөл, Таңды, Өвүр, Улуг-Хем, Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Бии-Хем кожууннарда долу тарыышкын алган кижилерниң үлүү республикада ортумак көргүзүгден куду.

Бо сөөлгү хонукта аарыг чыпшырып алган 170 кижиниң 90 хуузу ажылдап турар улус бооп турар. Ол чүнү көргүзүп турарыл дээрге, хөй кижилер-биле харылзажыр ажылдыг кижилер тарылганы албан кылдырып алыры чугула дээрзиниң бадыткалы. Тарылганың долу курузун алган кижиге Covid-19-ка удур быжыг иммунитет тургустунарын билип алыры артык эвес.

#Кадыккамгалалы #Вакцинация #Коронавирус #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
РУЛЬ ДОЛГААРЫ – УЛУГ ХАРЫЫСАЛГА
Следующая запись
ОН САЯ ТУУЙБУНУ БҮДҮРҮП ЭГЕЛЭЭР
Меню